Rotterdam pleit bij minister voor ‘halalhypotheek’ #thnx2NIDA

Het had wat voeten in de aarde, maar dan heb je ook wat: NIDA’s initiatiefvoorstel HuurKoop3.0 AANGENOMEN! Hier lees je over de achtergrond en betekenis van deze belangrijke stap. 

Hoe was het ook alweer? In februari 2019 organiseerde NIDA een publieke ledenbijeenkomst over HuurKoop3.0: een nieuwe koopvorm, voor een toegankelijke, schuldvrije, rentevrije en geleidelijke opbouw van woningbezit voor een betere woningmarkt. Van die eerste bijeenkomst maakte we onderstaande video.

Weet je nog?

In mei 2019 presenteerde NIDA de eerste versie van het initiatiefvoorstel HuurKoop3.0 in de gemeenteraad van Rotterdam en Den Haag. Een jaar later, februari 2021, een expertmeeting in de Rotterdamse gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB). Omdat een pilot met HuurKoop3.0 in Rotterdam en Den Haag niet mogelijk bleek zonder aanpassing en verbetering van landelijke wet- en regelgeving werd een aangepaste versie van het initiatiefvoorstel ingediend in januari 2022. Hierin lees je al het nodige over HuurKoop3.0. Dit werd besproken in de commissievergadering BWB op 16 februari 2022. Toen gaven de wethouder en andere politieke partijen hun mondelinge reactie hierop. En in NIDA’s laatste gemeenteraad in Rotterdam als politieke partij, donderdag 24 februari 2022, werd het initiatiefvoorstel HUURKOOP3.0 door een raadsmeerderheid: AANGENOMEN!

D66, PvdA, GroenLinks, Denk, SP, 50+, PvdD steunden allemaal het initiatief HuurKoop3.0 van NIDA.

Wat gaat er nu gebeuren?

De nieuwe wethouder Wonen zal namens Rotterdam bij de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening pleiten voor de meerwaarde van een nieuwe schuldvrije en rentevrije koopvorm (zoals HuurKoop3.0, de aandelenhypotheek ofwel het participatiemodel) en ervoor pleiten deze juridisch en belastingtechnisch mogelijk te maken. Ook wordt de wethouder door dit voorstel opgedragen de minister te verzoeken in gesprek te treden met belanghebbende partijen zoals woningcorporaties, commerciële vastgoedpartijen als projectontwikkelaars, banken en vooral initiatiefnemers en experts die zich reeds inzetten voor de realisatie van deze schuldvrije en rentevrije koopvormen, en hierbij ook aan te geven dat de gemeente Rotterdam open staat mee te denken en werken aan het uitvoeren van pilots met schuldvrije en rentevrije koopvormen.

Bovenstaande is letterlijk de opdracht aan het Rotterdams college van Burgemeester en wethouders die je kunt lezen in het Ontwerpbesluit op pag. 14 van het initiatiefvoorstel HuurKoop3.0.

En nu: waar fix ik die halalhypotheek?

Dit alles betekent helaas niet dat HuurKoop3.0 nu al realiteit is. Ook niet morgen. Maar dit is wel een heel belangrijk stap. Ervaring in buurlanden leert ons dat rentevrije koopvormen pas van de grond komen als de overheid de meerwaarde hiervan onderstreept en dit faciliteert in wet en regelgeving. Dat maakt dit initiatiefvoorstel zo waardevol en belangrijk als eerste stap. Het is voor het eerst dat de overheid zich voor het belang van zo’n schuldvrije en rentevrije koopvorm uitspreekt. Het is nu aan de minister, de landelijke politiek en belangenbehartigers aldaar om de volgende stappen te zetten. En wie weet kan NIDA in haar nieuwe vorm hier in de lobby bij de minister ook een rol in spelen…

Meld je aan voor onze nieuwsbrief