NIDA is ontstaan in 2013 in aanloop naar de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. NIDA is sindsdien vertegenwoordigd in de gemeenteraad, gebiedscommissies en wijkraden in Rotterdam. Later groeide NIDA ook uit naar de gemeenteraad in Den Haag (2018) en Almere (2019). Op 15, 16 en 17 maart 2021 doet NIDA voor het eerst mee met de Tweede Kamer verkiezingen.

NIDA is ontstaan vanuit de straten van Rotterdam. Een krachtenbundeling van tientallen superdiverse, politiek-maatschappelijk betrokken jongeren. Onze stem werd onvoldoende gehoord en we herkenden onszelf niet in de gevestigde politiek. Vanuit de gevestigde partijen was er te weinig ruimte om echt verschil te maken. Op uiteenlopende thema’s maar met name rondom thema’s als geloof en diversiteit. Terwijl dit voor zo veel jongeren juist een kracht en inspiratie vormt voor het verbeteren van politiek en samenleving. Zo ontstond de politieke beweging NIDA: de stem en oproep van een nieuwe generatie met superdivers DNA en Islamitische inspiratie.

Omdat we geloven in Rotterdam. Omdat we geloven in Den Haag en Almere. Omdat we geloven in Nederland.
Omdat we geloven dat er meer is. Dat er meer in zit voor iedereen.
Omdat we geloven in de verantwoordelijkheid die we dragen om bij te dragen. En onze oproep en stem, geloofwaardig uit te dragen. In woorden en daden.
Omdat we geloven in een superdiverse generatie die opgroeit in een politiek met islam, niet als probleem, maar als inspiratie voor de oplossing.
Omdat we geloven in jouw stem.

Je vindt Islamitische inspiratie in de stem van je geweten. In de oproep van de tekenen in natuur en samenleven. En de boodschap van profeten.

Voor een geloofwaardige politiek & samenleving, zorgzaam voor het leven van mens en natuur, eerlijke welvaart van arm tot rijk, kansrijk voor ieders talent en toekomst, en de inclusie van jou, mij, zij tot wij:
één wereld, in één land, als één familie.

NIDA was de eerste politieke partij die prioriteit gaf aan thema’s als racisme, islamofobie en de inclusie van diversiteit. Dit doet NIDA vanuit een door islam geïnspireerde, alomvattende, samenhangende visie op samenleving van ethiek, mens en natuur, talent, welvaart en familie. Niet afgesplitst, maar eigenhandig opgericht, zonder subsidie, op eigen kracht.

De Tweede Kamer ziet islam als probleem, of als iets voor thuis, NIDA is de enige die de islam ziet als inspiratie voor de oplossing.

NIDA staat voor de ‘oproep’, ‘stem’ van een nieuwe generatie met superdivers DNA en Islamitische inspiratie. De letters N.I.D.A. hebben afzonderlijk geen betekenis. Behalve dat het een mix vormt van dit superdivers DNA en Islamitische inspiratie.

Op p. 41 in het partijprogramma lees je de visie van NIDA op Corona. Daarin richten we ons vooral op de lessen van Corona (de eenheid van alle mensen wereldwijd; de kwetsbaarheid van het leven, de economie en samenleving; belang van harmonie tussen mens, natuur en dier) voor de toekomst en de sociale en duurzame hervorming die de samenleving nodig heeft.

Wat betreft de coronamaatregelen: NIDA is geen voorstander van generieke paardenmiddelen (geen genadeloze lockdown en vaccinatieverplichting), maar voor specifieke maatregelen gericht op bescherming en zorg van kwetsbaren.

NIDA is de eerste partij (sinds 2013) die prioriteit geeft aan racismebestrijding, islamfobie en inclusie. Latere anti-discriminatie partijen hebben ervoor gekozen zich niet aan te sluiten bij NIDA vanwege de islamitische grondslag. Voor NIDA is die grondslag heilig, broodnodig en uniek in de politiek, zeker ook in de Tweede Kamer.