Islamitische inspiratie

De inspiratie van NIDA is even universeel en essentieel als water.

Haar bronnen vinden we in:
1) de stem van het geweten;
2) de oproep van de tekenen in natuur en samenleven; en
3) de boodschap van profeten.

Velen waarvan we de naam niet eens kennen, maar ook wereldbekenden als Abraham, Mozes en Jezus tot en met de profeet Mohammed. Hun spirituele erfenis ontwikkelde zich tot een rijke diversiteit aan levensbeschouwingen en tradities met oorspronkelijk éénzelfde essentie: islam.

Islam

‘Islam’ komt van het woord ‘sa-la-ma’. Dat betekent ‘vrede verwezenlijken’ en ‘een geschenk van jezelf’ maken. De ‘overgave aan vrede en harmonie’. In balans zijn met jezelf, je omgeving (mens en natuur) en de Bron van het Leven. Noem het God (in het Nederlands of Engels), Allah (Arabisch), Jahweh (Hebreeuws) of welke taal dan ook. Die Ene Onvoorstelbare Bron, waar uiteindelijk alles en iedereen, bewust dan wel onbewust, in de grote cirkel van het Leven, van komt en naar gaat.

Eenheid in diversiteit

Harmonie dus, vrede ofwel balans. Om hiertoe te komen biedt onze inspiratie de nodige universele inzichten, principes en idealen. De islam kent verspreid door haar geschiedenis over de wereld een rijke (culturele en religieuze) diversiteit aan beleving en interpretatie. Deze diversiteit is gestoeld op een algemeen gedeelde basis. Principes en richtlijnen voor individu en geloofsgemeenschap, en die voor de samenleving als geheel. Het zijn de principes en richtlijnen voor de samenleving als geheel die relevant zijn voor de politiek en maatschappijvisie van NIDA.

De basis: vijf maatschappelijke doelen  

De visie is gestoeld op vijf maatschappelijke doelen. Het waarborgen en ontwikkelen van de vijf pijlers:

1) geloof/ethiek;
2) leven;
3) welvaart;
4) talent, en;
5) familie.

Het gaat om basisrechten, verantwoordelijkheden en vrijheden die we in de maatschappij voor iedereen dienen te waarborgen. Hoe men vervolgens vorm en invulling geeft aan zijn of haar levensbeschouwing, de ontwikkeling van talent of familieleven staat eenieder vrij.

Het pad naar de Bron

Deze vijf uitgangspunten zijn holistisch: alomvattend, met elkaar verweven en samenhangend. De pijlers richten zich tot de:

1) ethische;
2) ecologische;
3) economische;
4) culturele, en;
5) sociale uitdagingen in de samenleving.

Thema’s als onderwijs, zorg, veiligheid zijn verdeeld onder deze pijlers. Deze pijlers en onderliggende inzichten, principes en idealen vormen samen onze visie. Zij vormen het pad waarlangs we samen bewegen in vrede, in harmonie met de Bron, onze omgeving en onszelf. Vijf kernwaarden zijn hierin leidend: spiritueel, duurzaam, sociaal, kansrijk en inclusief.

Bovenstaande is verwerkt in onderstaand schema:

Pijler                       Domein/uitdagingen   Kernwaarden

1) Ethiek                 ethische/religieuze              Spiritueel
2) Leven                 ecologische                            Duurzaam
3) Welvaart          economische                          Sociaal
4) Talent                culturele                                 Kansrijk
5) Familie              ­­sociale                                    Inclusief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief