Bij de Ziel en Tijd: NIDA2.0

Zojuist hebben op zondag 3 oktober 2021, tijdens de algemene ledenvergadering, het NIDA-partijbestuur en de NIDA-leden het volgende besproken en besloten: tijd voor NIDA 2.0. Dit betekent dat NIDA niet mee zal doen met de lokale verkiezingen in 2022 en met dezelfde idealen zich de komende tijd door ontwikkelt in een nieuwe vorm waarin de beweging beter tot haar recht komt. Hier lees je de toelichting:

 

Bij de ziel…

NIDA is een door islam geïnspireerde politieke beweging. Een beweging die een politieke partij heeft voortgebracht. De beweging is de ziel. De partij is het lichaam.

De ziel van NIDA draait om islam als bron van inspiratie voor verbetering van politiek en samenleving.

Onze generatie groeiden op in een politiek en samenleving waarin islam wordt gezien als oorzaak van het probleem. NIDA streeft naar een politiek en samenleving waarin de volgende generatie opgroeit met islam als inspiratie voor de oplossing.

Met islam – niet als zwakte, maar – als kracht. Met islam – niet als drempel, maar – als opening. Met islam – niet als iets binnensmonds en binnenskamers, maar – om trots en respectvol uit te dragen en bij te dragen… voor iedereen.

Misschien niet de makkelijkste weg, maar wel een nodige weg. Niet kiezen voor wat populair is, maar wat juist is.

Voor een geloofwaardige politiek en samenleving. Van de verbondenheid tussen mens en natuur, het overbruggen van de kloof tussen arm en rijk, een goede toekomst voor ieders talent tot de mensheid als één familie.

By any means necessary

De ziel van NIDA kwam in 2014 het best tot uiting als politieke partij. Begonnen in Rotterdam, onze geboortestad. Sindsdien inspireren, leren en groeien we door. In visie, kwaliteit en impact. Zelf en met anderen.

De politieke context toen, is inmiddels – vandaag de dag – een andere. Zowel lokaal, als landelijk… ook mede geïnspireerd door en dankzij NIDA. Een nieuwe generatie is kritischer naar de gevestigde orde. Er is meer geloof – dan toen – in eigen kracht en positieve verandering.

Niet alleen op thema’s als discriminatie, islamofobie en zwarte piet – waar toen nog niemand in de politiek haar vingers aan durfde te branden – maar ook op thema’s als duurzaamheid, armoedebestrijding of woonbeleid. NIDA inspireerde de politiek, media en samenleving op een nieuwe manier te kijken, zowel naar de uitdagingen, als naar zichzelf, diversiteit en de islam.

En hoewel NIDA veel moois wist te bereiken en dit door vriend en vijand is gewaardeerd, zijn we er nog lang niet. De boodschap en bedoeling van NIDA wordt nog lang niet altijd door iedereen gezien, begrepen en gedragen… zowel in de politiek, media als samenleving.

Het lichaam dient als middel voor de ziel om vooruit te bewegen en impact te maken. NIDA is als lokale politieke partij nodig en van meerwaarde… geweest. Maar op dit moment zit dit lichaam van NIDA verdere ontwikkeling van de ziel te veel in de weg.

De onmogelijkheden en beperkingen van een (lokale) politieke partij, in de huidige politieke context en dynamiek, staan de hogere doelen van NIDA in de weg.

Evenals de negatieve energie die NIDA met haar vorm als politieke partij – als ‘concurrent’ – oproept bij zowel zichzelf als bij anderen, waaronder ook vele (potentiele) bondgenoten, zowel in de politiek als samenleving. De strijd van de partij om zetels en lijfsbehoud gaat zo ten koste van de hogere strijd van de ziel.

Daarom maakt NIDA nu het moeilijke, maar – geloven wij – juiste besluit om niet mee te doen aan de lokale verkiezingen 2022. NIDA gaat de komende tijd vanuit reflectie en zuivering van de ziel – samen met bondgenoten – transformeren naar een nieuwe vorm. We groeien en ontwikkelen door in een vorm waarmee NIDA de politiek, media en samenleving het beste kan inspireren en bewegen tot het Goede.

Een vorm waarmee we beter impact kunnen maken in de (landelijke) politiek – van links tot rechts, conservatief en progressief – in de media en het recht. Waarmee we beter krachten kunnen bundelen met allerlei bondgenoten en we beter kunnen investeren in islam geïnspireerd burgerschap en leiderschap bij de volgende generatie.

De komende tijd gaan we dit verder concretiseren, prioriteren en aanpakken.

Dit doen we samen met jou! Nog geen lid? Beweeg mee!

Bismillah!

💚de NIDA-leden💚

Persbericht

Lees wat de media erover schreef en wat nu verder…

Meld je aan voor onze nieuwsbrief