Actie: Ondermijning van rechtstaat door WTMO (Wet Transparantie Maatschappelijke organisaties)

Juni 2021, Den Haag | NIDA heeft zich de afgelopen weken aangesloten bij vergaderingen met verschillende maatschappelijke en religieuze organen (islamitische, kerkelijke en Joodse) aangaande het recente Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties (afgekort ‘WTMO’) van minister Sander Dekker. Zoals sommigen wellicht weten, vloeit dit wetsvoorstel voort uit de POCOB-ondervragingen (over buitenlandse financiering van moskeeën) van vorig jaar februari en is het doel ervan meer grip en controle te krijgen op de financiën van maatschappelijke organisaties. 

Jij kunt hier als individu of als organisatie iets tegen doen! Dit kan publiekelijk of anoniem, wat jij wil. 

Update wetsvoorstel

Op 20 november 2020 presenteerde minister Dekker het ‘Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties’. Op grond van dit wetsvoorstel zijn maatschappelijke organisaties verplicht om aan de burgemeester op diens verzoek inzicht te verschaffen in donaties afkomstig van buiten de EU.  Op 8 juni j.l. heeft minister Dekker hier een wijziging voor ingediend dat erop neerkomt dat niet enkel buitenlandse, maar ook binnenlandse donaties onder het WTMO moeten vallen en dat de rechter moet kunnen ingrijpen wanneer er sprake is van ongewenste ondemocratische gedragingen van een organisatie. Dat betekent concreet dat donaties en financiën van een organisatie bevroren zouden kunnen worden in het geval dat die organisatie bijvoorbeeld een spreker uitnodigt die ondemocratische waarden zou kunnen delen met zijn/haar publiek of die beschouwd wordt als haatprediker.

Lees hier een uitgebreidere toelichting op dit wetsvoorstel.

Reactie via internetconsultatie.nl

Hiertegen en tegen enkele andere punten uit dit wetsvoorstel is bezwaar geuit door verschillende individuen & islamitische organisaties. Één van de manieren waarop dat bezwaar momenteel wordt geuit, is via een reactie op de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel. In die reactie worden een aantal stevige voorstellen gedaan om het voorstel van minister Dekker te verbeteren. Zie daarvoor het document ‘BuitenlandseFinancieringInternetconsultatieUpload’.

Voor wie niet bekend is met internetconsultaties: via een internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun mening op een wetsvoorstel geven en suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van die wetsvoorstellen te verbeteren. Het indienen van een reactie is vrij simpel. Via de website kun je je reactie uploaden in slechts enkele stappen.

Jouw stem is óók hard nodig 

Uit het overleg met deze religieuze organen is de vraag ontstaan of NIDA leden ook hun stem zouden kunnen laten horen door ook op de consultatie online te reageren. Het is een kwestie van downloaden van het Upload document waarin de reactie van islamitische organisaties in uitgewerkt is, en het weer uploaden op de website https://www.internetconsultatie.nl/nvwwtmo. Een korte handleiding met hoe je dit kunt doen vind je in dit document. Het neemt bij elkaar nog geen 10 minuten in beslag.

Alhoewel het wetsvoorstel in alle signalen lijkt te zijn gevormd voor moskeeën in het bijzonder, kan deze als het wordt aangenomen zoals het nu is naast voor moskeeën en ook voor alle burgers in Nederland die een donatie verrichten voor vervelende situaties zorgen. Studentenverenigingen, stichtingen,  politieke partijen zoals NIDA  (die ook maatschappelijke ondersteuning bied met inzamelingen ) worden ook gekenmerkt als een maatschappelijke organisatie, en op het moment dat een maatschappelijke organisatie beschouwd wordt als ondemocratische kan er lastig gedaan worden over het soort sprekers dat wordt uitgenodigd, zoals in het verleden wel eens gebeurd is bij moskeeën, of kan in het ergste geval de financiën die binnenkomen via leden en/of donateurs worden stilgelegd.

Laat zien dat een wetsvoorstel als deze niet zomaar langs ons heen komt. We moeten samenwerken om onze democratische rechtsstaat te waarborgen. Zo komt er van jong en oud reactie op het wetsvoorstel en worden de stemmen en de eisen van een breder publiek bij de minister kenbaar gemaakt.

Let op DEADLINE: er is nog maar tot dinsdag 29 juni de tijd om reactie te geven.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief