Onderzoek naar het slavernijverleden, excuses & slavernijmonumenten

Vandaag op 1 juli 2021, viering van Keti Koti -afschaffing van de slavernij- wordt er in de Haagse gemeenteraad gestemd over het initiatiefvoorstel Het Haags Koloniaal- en Slavernijverleden. Bij de behandeling van het voorstel heeft een meerderheid van de raad steun uitgesproken, naar verwachting wordt het voorstel vanavond aangenomen. Het voorstel van NIDA werd vorig jaar overhandigd aan wethouders Van Alphen en Van Asten in Theater Diligentia, een symboolplek voor de initiatiefnemers omdat daar de eerste bijeenkomsten van de anti-slavernijbeweging hebben plaatsgevonden.

Het voorstel is volgens de indieners een aanscherping van en aanvulling op eerdere onafhankelijke adviescommissie ‘Passende invulling herdenking slavernij’ en het coalitieakkoord. Met het aannemen van dit voorstel, zal de gemeente een wetenschappelijk onderzoek verrichten over het koloniaal- en slavernijverleden van Den Haag. Deze moet uiterlijk in 2022 al klaar zijn. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek willen de initiatiefnemers dat de gemeente formele excuses maakt over de gruwelijkheden in het verleden.

Ook spreekt het voorstel van 2 slavernijmonumenten: één die eer doet aan het Trans- Atlantisch koloniaal- en slavernijverleden en één die eer doet aan het Indisch- Oceanisch koloniaal- en slavernijverleden. Ook is te lezen dat er een permanent herdenkingscomité moet komen voor de structurele aandacht voor en facilitering van afzonderlijke herdenkingen. Tot slot moeten scholieren met lesmateriaal leren over het koloniaal- en slavernijverleden.

Eerder was te lezen dat er een museale voorziening moest komen in de stad. De initiatiefnemers zien hiervan af, omdat er in Amsterdam al een museale voorziening wordt gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Rijk. In de reactie van het college van B&W is te lezen dat een museale voorziening vooralsnog niet haalbaar is.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief