Géén ‘foute’ zonnepanelen binnen gemeentegrenzen van Almere

Begin april 2021 publiceerde het NOS een artikel waarin wordt vermeld dat gesubsidieerde Nederlandse zonneparken opgebouwd zijn uit ‘foute’ Chinese panelen. In het artikel wordt vermeld dat de Oeigoerse moslimminderheid ingezet wordt voor dwangarbeid om de panelen te produceren. NIDA Almere wil van het college daarom weten hoe het zit met de zonnepanelen die geplaatst worden binnen de Almeerse gemeentegrenzen. De partij heeft hiervoor schriftelijke vragen ingediend.   

NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “Gemeente Almere stimuleert al jaren het plaatsen van zonnepanelen. Op dit moment zijn er zonnepanelen geplaatst op ruim 70 daken van gemeentelijke gebouwen. Almere is ook bekend met het aanleggen van zonnevelden. We willen dat het college uitzoekt van waar deze zonnepanelen afkomstig zijn. Mocht er binnen de Almeerse gemeentegrenzen sprake zijn van het aanleggen van panelen die afkomstig zijn van producenten die zich schuldig maken aan dwangarbeid (van de Oeigoerse moslimminderheid), dan willen we dat het college ingrijpt en er een einde aan maakt.” 

In Almere is in 2019 het zonnepark Zuyderzon op de Vaart gerealiseerd. Het park is zo groot als 35 voetbalvelden en telt circa 100.000 zonnepanelen. Op de voormalige stortplaats Braambergen zal er ook een groot zonnepark op twee van de drie heuvels komen te staan. Het idee is om er tussen de 25.000 tot 35.000 zonnepanelen neer te zetten. In het gebied tussen A6 en trekweg wordt ook gewerkt aan de realisatie van een zonnepark. Het gaat om een zonneveld van 20 hectare.  

De gemeente ondersteunt bovendien de inwoners en ondernemers graag bij de aanschaf van zonnepanelen. In 2040 kan het aantal zonnepanelen op Almeerse daken oplopen tot 40 keer meer dan wat nu het geval is. Buyatui: “We vragen het college om bij de voorwaarden van subsidieaanvragen en stimuleringsleningen voor zonnepanelen voortaan op te nemen dat deze niet afkomstig mogen zijn van producenten die gebruik maken van dwangarbeid.” 

Het college heeft maximaal 30 dagen de tijd om de vragen van NIDA Almere te beantwoorden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief