NIDA Almere: De burgemeester moet de stad in!

NIDA Almere constateert een klimaat van islamofobie en islamhaat die steeds meer ruimte inneemt in onze samenleving zonder adequate tegenkracht vanuit politie, bestuur en politiek. De partij vindt dit een zeer zorgelijk ontwikkeling, temeer vanwege de recente golf van bedreigingen en intimidatie aan moskeeën in Almere en andere steden in het land. NIDA Almere wil dat de burgemeester de stad in gaat om zijn oor ten luister te leggen bij die mensen die hier angstig van zijn geworden, en gepaste maatregelen neemt om de veiligheid te waarborgen van moskeegangers.   

Als reactie op verzoek van de voorloper van NIDA Almere, Fractie Buyatui, om extra veiligheidsmaatregelen te nemen aangezien het groeiende anti-islamsentiment in Almere reageerde de burgemeester zo’n twee jaar geleden als volgt: “De politie biedt momenteel voldoende bescherming. Ik heb bovendien zowel van de politie als van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geen enkel alarmerend signaal ontvangen over mogelijke dreigingen voor welk gebedshuis dan ook. Als die situatie wijzigt, zal ik daarvan op de hoogte worden gesteld. Op dit moment is er geen toegenomen dreiging.” De reactie van het raadslid Buyatui daarop was: “Als moslims zeggen dat zij zich onveilig voelen dan moet u ze vertrouwen.”   

De brief van de Almeerse Moskeebesturen van 11 april 2021 aan het college van burgemeester en wethouders met de titel: “Wij hebben uw hulp nodig, en u laat ons in de kou staan”, laat niets aan de verbeelding over. Dit is schrijnend signaal en niet wat we willen. We willen een betrokken stadsbestuur dat dicht bij de burgers staat en die adequaat optreedt als burgers worden bedreigd en geïntimideerd. Temeer waar het gaat om gevaarlijke tendensen en radicalisme. Het is natuurlijk goed dat de burgemeester zich continu laat informeren door de politie en NCTV, maar de situatie anno nu vraagt een meer pro-actieve inzet van de burgemeester. De burgervader moet zelf op pad gaan en aan de mensen in de stad vragen hoe het gaat. Tevens dient hij intimidaties en bedreigingen aan het adres van Moskeeën serieus te nemen. We willen een burgemeester die zichtbare maatregelen neemt; maatregelen die passend zijn bij een verhoogd dreigingsniveau.  

Buyatui: “Praten met onze inwoners en luisteren naar de vertegenwoordigers van de burgers kost geen geld, maar het levert je wel waardevolle informatie. NIDA Almere zal in de nabije toekomst werken aan een rondtafelgesprek over dit thema.” 

Lees meer over schriftelijke vragen NIDA Almere: Opleving rechts-extremisme in Almere.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief