NIDA stelt schriftelijke vragen over medehuurschap en mantelzorgers!

Rotterdam, 29 april 2019 | Schriftelijke vragen

Wist je dat..

… je als inwonend kind na overlijden van je ouders (die hoofdhuurder zijn) geacht wordt binnen drie maanden de woning te verlaten?

… een inwonend kind en ouder niet allebei medehuurder kunnen zijn van een woning?

… op deze regel een uitzondering gemaakt mag worden als het kind mantelzorg verleent aan zijn/haar ouder?

… woningcorporaties vaak toch zo’n verzoek tot medehuurschap weigeren uit angst dat op deze manier de woning makkelijk overgenomen wordt door de tweede huurder?

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. NIDA is van mening dat zij zoveel als mogelijk ondersteund moeten worden. Kinderen die vanwege de mantelzorg voor hun ouders in hun ouderlijk huis willen intrekken, moeten niet gedwarsboomd worden door allerlei regels van woningcorporaties. Lees hieronder de schriftelijke vragen die NIDA hierover aan het stadsbestuur stelt.

SV NIDA Medehuurschap en mantelzorg

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief