Verslag NIDA-ledenvergadering: Nurullah Gerdan nieuwe partijvoorzitter

20170312_192255

In een volle Espresso Dates komen zondagavond 12 maart 2017 de leden van NIDA samen voor de Algemene Ledenvergadering. Naast de meer reguliere bespreek- en besluitstukken, zoals de begroting, verkiezen de leden Nurullah Gerdan tot nieuwe partijvoorzitter. Hierbij het verslag en foto’s ter impressie. 

Tijdens de schemering aan het begin van de avond komen de leden binnen bij Espresso Dates aan het Middellandplein. Een volle bak met veel positieve energie en ook hapjes en drankjes dragen hier aan bij. Vice-voorzitter Ferukh Ahmed zit de vergadering voor in verband met de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. In interactie bespreken we onder meer de groei van het aantal leden, een terug- en vooruitblik vanuit de fractie, de toekomst van de gebiedscommissies, NIDA’s stemanalyse voor de landelijke verkiezingen en de begroting 2017, welke is goedgekeurd door de leden. Daarbij geeft Randa Hussien na een 3-jarige bestuursperiode vandaag officieel het stokje over. Het partijbestuur en de leden bedanken haar voor haar waardevolle energie en bijdrage als bestuurslid. En dan: de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter.

Nieuwe partijvoorzitter: Nurullah Gerdan

De leden spreken massaal het vertrouwen uit in de nieuwe partijvoorzitter. Slechts één lid stemde tegen. Er kan, gezien de anonimiteit van de stemming, niet worden uitgesloten dat deze tegen-stem komt van zijn vrouw. Dit omdat hij al drie jaar regelmatig van huis is voor zijn bijdrage aan NIDA. De 27-jarige bestuurskundige is sinds de oprichting betrokken bij NIDA. Hij is in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur duurzame ontwikkeling bij een gemeente en is tevens toezichthouder van een basisscholengemeenschap. Nurullah is sinds de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in functie als vice voorzitter. In het voorjaar van 2016 stelde voormalig partijvoorzitter Mohamed Talbi na een drie jarige bestuursperiode en oprichtingsfase van NIDA zijn functie beschikbaar. Nurullah Gerdan trad sindsdien op als waarnemend voorzitter.

Uitdagende taak

Nu als eindverantwoordelijke van een ambitieuze emancipatie partij wacht hem en ons allen een uitdagende taak. De eerste drie jaar van de partij hebben in het teken gestaan van de oprichting en het positioneren van NIDA en haar visie in de Rotterdamse politiek en samenleving. Met een nieuwe partijvoorzitter en bestuur zal de komende drie jaar ingezet worden op het vergroten van het draagvlak en bijdrage van NIDA in én buiten Rotterdam, samen met de fractie, gebiedscommissieleden en partijleden in het bijzonder.

Tegenlicht

Na de ledenvergadering kijken we om 21:00 uur samen live naar VPRO Tegenlicht. In deze Tegenlicht-uitzending over de ‘WIJ-samenleving‘ staat de Rotterdamse politiek en vooral NIDA, burgemeester Aboutaleb en Leefbaar centraal.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief