NIDA over zorg, zorgen en verbetering

Wij houden ons hart vast zeiden we, maar in de hoop dat we allemaal ons hart vast zouden houden, gaven we het zorgbeleid eerder deze periode het voordeel van de twijfel en spraken we ons vertrouwen uit in de uitvoering ervan door de wethouder. Maar houdt het hart dus vooral vast! En daarmee doelt NIDA op het centraal stellen van de mens, het centraal stellen van goede zorg, niet de cijfers, niet de portemonnee en niet de bezuinigingen als doel op zich.

Kritisch Rekenkamerrapport

Het Rekenkamerrapport ‘Schone Schijn over Zelfredzaamheid in huishoudelijke verzorging’ is wat dit betreft verontrustend. De versobering van de zorgvoorzieningen wordt in de praktijk onvoldoende opgevangen door de zelfredzaamheid van cliënten. Het beleid schiet hiermee haar doel voorbij. Het beroep op de zelfredzaamheid van mensen heeft zijn grenzen bereikt. Verhoging eigen bijdrage. Te strenge indicaties. Het leidt terecht tot grote ontevredenheid onder cliënten. De wethouder zei toe de uit het rapport ter harte worden genomen door het college.

Herindicaties

Samen met partijen als de CU-SGP en de SP dienen wij moties in voor verbetering van de indicaties en zo ook voor de nodige herindicaties. Voor herindicaties was geen meerderheid, wel voor steekproeven gedurende het komende jaar ter verbetering.

Indicaties met het hart in de hand, niet met de portemonnee. En uiteraard is NIDA niet blind voor het belang van het reguleren van de kosten en opbrengsten van de zorg. Toch mag een gefixeerde focus op de cijfers en grafieken nimmer ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg die mensen ontvangen.

Twee NIDA-moties aangenomen

Veel mantelzorgers zijn overbelast. De gemeente biedt daarom enige ondersteuningsvoorzieningen aan mantelzorgers. Maar helaas worden veel mantelzorgers niet door de gemeente bereikt en komen deze voorzieningen onvoldoende bij mantelzorgers terecht. Een grassroots-benadering is hiervoor nodig. Nourdin El Ouali (NIDA) diende hier met succes een motie voor in.

De verantwoordelijkheden van jonge mantelzorgers die ook nog eens studeren aan de Hogeschool, ROC of Erasmus vallen té vaak té zwaar. De zorgtaken als mantelzorger binnen de familie, blijken vaak moeilijk te combineren met studie en werk. Dit gaat ten koste van zorg en zelfontwikkeling. Extra ondersteuning is nodig en dat gaat Rotterdam met deze motie van NIDA regelen!

Zie hier Nourdin z’n bijdrage, de reactie van de wethouder en de stemming.

Volledige raadsbijdrage en debat met D66, CDA en Leefbaar

Zie hieronder de volledige raadsbijdrage en het daarna volgende debat hierover met D66, CDA en Leefbaar Rotterdam.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief