Eerlijke kansen binnen het onderwijs

Door toedoen van de Tweede Kamer groeit de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden. Dat terwijl juist het onderwijs het domein is waarin we de gelijke kansen voor ieder kind dienen te koesteren. De invoering van het leenstelsel, de miljoenenbezuiniging op voorschoolse educatie in de grote steden en het schooladvies. Stuk voor stuk keuzes die juist de kwetsbare scholieren en studenten raken.

Ondanks Haagse bezuinigingen en ingrijpende maatregelen, proberen we in Rotterdam er het beste van te maken. Stapje voor stapje lukt het om leerachterstanden weg te werken en schooluitval te verminderen

“Het recht op onderwijs is nu het recht op lenen geworden. Waar ik kon stapelen, kan mijn kind dat straks niet meer. Binnen het huidige systeem is er geen mogelijkheid voor tweede kansen. Juist daarom is het belangrijk dat we een eerlijke kans aan de voorkant waarborgen.” Aldus Nourdin El Ouali in de commissie onderwijs van 20 april 2016.

Maar er is meer. Kinderen uit minima-gezinnen zijn geregeld niet in staat om de hoge schoolkosten op te brengen. Dat heeft schulden en (voortijdig) schooluitval tot gevolg. Met name jongeren uit Rotterdam Zuid geven aan dat ze dubbel gediscrimineerd worden. Zo hebben ze te maken met discriminatie op onder andere de arbeidsmarkt op grond van hun culturele achtergrond. Ook ervaren ze dat de wijk waar ze zijn opgegroeid een belemmerende factor is bij het vinden van een baan.

Hoe maken we onze jongeren bewust van de waarde van een opleiding? Hoe stimuleren en motiveren we onze jongeren om een diploma te halen terwijl politici geen eerlijke kans op de arbeidsmarkt garanderen?

We zijn er nog lang niet, maar we komen steeds een stapje dichterbij. Daar waar risico’s zijn, liggen ook kansen. Daarom heeft Nourdin El Ouali tijdens de commissie onderwijs aandacht gevraagd voor de onderadvisering van kinderen in Rotterdam Zuid. Het fragment kun je hier bekijken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief