NIDA-ledenvergadering in de Machinist

Schermafbeelding 2016-04-04 om 14.55.42

Zondag 3 april kwamen de partijleden van NIDA samen in de Machinist voor de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2016. Halverwege de raadsperiode 2014-2018 blikken we terug op een indrukwekkende eerste helft en maken we samen de tweede helft nog waardevoller! Alle leden, waaronder het partijbestuur, de fractie, de gebiedscommissies en supporters, bundelden hiervoor hun ideeën en energie onder het dagvoorzitterschap van NIDA-lid Halil Ibrahim Karaaslan.  

Afscheid partijvoorzitter

Waarnemend partijvoorzitter Nurullah Gerdan begon de ALV met een dankwoord aan Mohamed Talbi die afscheid neemt als partijvoorzitter. Met het oog op de toekomst heeft onze partijvoorzitter Mohamed Talbi besloten ruimte te bieden aan nieuwe talenten en energie aan het roer van de partij. Na drie intensieve jaren wil hij zich de komende tijd meer richten op zijn gezin, werk en nevenactiviteiten. Met vertrouwen in het bestuur draagt Mohamed het stokje over. Hij wenst hen alle succes toe in de verdere groei en aanloop naar de volgende raadsverkiezingen.

Nurullah kondigt drie nieuwe bestuursvacatures aan (waarvan één voor de functie van partijvoorzitter) om het bestuur verder te versterken.

ALV Ali Houri

Meer, meer, meer!

Mustafa Erdogan licht als penningmeester de begroting toe voor het jaar 2016. Na de intensieve en succesvolle verkiezingen van 2014 stond de eerste helft van deze raadsperiode (2014-2018) in het teken van stabiliseren. Mustafa geeft daarbij inzicht in het toenemende aantal leden van de partij. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat er meer gedaan kan worden om meer leden te werven en te activeren. Meer middelen (donaties), handen en voeten en structurele campagnes in de wijken zijn hiervoor nodig.

De leden reageren betrokken, enthousiast en innovatief. Op korte termijn zullen door het partijbestuur twee brainstormsessies worden georganiseerd met de leden om de rijkdom aan ideeën en energie te kanaliseren en zo snel mogelijk concreet vorm en invulling te geven.

ALV Aydin

Geboekte successen!

Fractievoorzitter Nourdin el Ouali blikt terug op de eerste twee succesvolle jaren van NIDA in de Rotterdamse gemeenteraad. De invloed van NIDA in de politiek reikt verder dan de twee raadszetels. Door de raadsmeerderheid die NIDA weet te creëren zijn al meer dan 100 raadsvoorstellen van NIDA aangenomen. Een aantal van de meest bijzondere voorstellen worden door Nourdin uitgelicht. Ook de invloed van NIDA in het publieke debat is krachtig. NIDA schuift als lokale partij regelmatig aan bij de belangrijke nationale TV-tafels. Naast indrukwekkende debatten en diverse publieke acties organiseerden de fractie in 2014 de grootste en in 2015 de meest unieke demonstratie van Rotterdam in decennia. De fractievoorzitter is al twee jaar op rij genomineerd en in 2015 ook verkozen tot beste politicus van het jaar.

ALV aangenomen raadsvoorstellen

Gebiedscommissies!

De gebiedscommissieleden Hulya Bozak (Delfshaven) en Qasam Hussain (Charlois) vertellen over de uitdagingen in de gebiedscommissies. De gebiedscommissieleden geven vorm en invulling aan de gebiedsplannen (schoon, heel en veilig) en honoreren de buurtinitiatieven. Meer bewustzijn en betrokkenheid hierin vanuit onze achterban in de wijken/gebieden is nodig, volgens Hulya.

Qasam licht de leden in over de plannen in de nieuwe woonvisie van Rotterdam om duizenden sociale huurwoningen te slopen. Samen met huurdersverenigingen en politieke partijen, waaronder NIDA, zamelen we handtekeningen in voor een burgerreferendum voor een meer sociaal woonbeleid in de stad.

ALV in debat gebiedscommissies

Aankondiging: brainstormsessies en ALV

We kijken terug op een indrukwekkende eerste helft van de raadsperiode 2014-2018. Samen maken we tweede helft nog waardevoller! Binnenkort komen hiervoor dus twee brainstormsessies voor leden van waaruit de rijkdom aan ideeën en energie concreet vorm en invulling zal krijgen om meer leden te werven en betrekken, meer donaties te genereren en de zichtbaarheid van NIDA in de wijken te vergroten. Daarbij zal er nog voor de zomer een ALV worden georganiseerd om de nodige hamerstukken af te handelen.

Ben jijzelf of is iemand uit jouw omgeving nog geen lid?! Word dan hier nu meteen lid!

Schermafbeelding 2016-04-04 om 18.25.43

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief