Gemeente Rotterdam weer de mist in bij bijstandsfraude

Afbeelding bij persbericht bijstandsfraude

Rotterdam, 15 januari 2016 | De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 11 januari jl. geoordeeld dat de boetes door gemeenten bij onterechte uitkering van bijstand, vaak te hoog zijn en het boetebeleid individueel maatwerk behoeft. De gemeentelijke ombudsman vindt het ongeloofwaardig dat er in Rotterdam veel meer boetes uitgedeeld worden dan in de overige grote steden.

Boetebeslissing moet maatwerk zijn

Naar aanleiding van een reeks uitspraken van het CRvB, waaronder recentelijk op 11 januari jl. moet het gemeentebeleid omtrent bijstandsboetes worden aangepast. Bij de totstandkoming van boetebeslissingen moet rekening worden gehouden met de draagkracht van de overtreder. Bovendien moet de hoogte van de boete worden afgestemd op de mate van verwijtbaarheid van verdachte. Eerder oordeelde de rechter dat gemeenten vaak onterecht veel te hoge boetes opleggen voor een onschuldige vergissing in een bijstandsaanvraag.

Gemeente Rotterdam discrimineert

In 2015 werd de gemeente Rotterdam, ook in hoger beroep, veroordeeld voor discriminatie en overtreding van de grondwet en EVRM in hun methodiek om bijstandsfraude te achterhalen. Op discriminerende gronden zijn toen (onschuldige) Rotterdammers van Marokkaanse afkomst met een bijstandsuitkering door de Gemeente Rotterdam onderworpen aan verhoormethoden die gebruikt worden tegen fraudeurs. Het college weigerde excuses aan te bieden.

Restitutie (teveel) betaald boetegeld / Bijstandsgerechtigden als melkkoe

Ondanks de uitspraken van de CRvB en kritische geluiden van de gemeentelijke ombudsman, hanteert de gemeente Rotterdam nog steeds, als enige gemeente, een aanzienlijk strenger boeteregime. Reden voor de Rotterdamse partij NIDA om opheldering te vragen aan het college. “Keer op keer gaat de gemeente het wetboek te buiten. Wij willen weten wanneer het college van plan is het beleid aan te passen. Wanneer ze bepaalde boetebesluiten opnieuw beoordelen, herzien en onterechte of te hoge boetes terug betalen aan betrokkenen,” aldus Aydin Peksert (raadslid NIDA).

Zie hier het artikel dat op dichtbij.nl gepubliceerd werd op 19 januari 2016.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief