Rechtsextremisme dode hoek bij ‘Barometer van de dreiging’

Barometer van de dreiging

Op woensdag 16 december 2015 stond op de conferentie ‘Barometer van de dreiging’ tien jaar Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland (DTN) centraal. Het nationale event was georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en vond plaats op de SS Rotterdam. Voor een volle zaal deelde Nourdin El Ouali, politiek leider NIDA, zijn kritische blik met verschillende prominente hoogleraren, redacteuren en directies van veiligheidsdiensten.

In een paneldiscussie reflecteerde Nourdin El Ouali samen met Marcel Gelauff (hoofdredacteur NOS nieuws) en Paul Frissen (hoogleraar, decaan en bestuursvoorzitter NSOB) op de impact van DTN op de samenleving, politiek en media. Met de video ‘kinderen nemen afstand van terreur’ opende het debat. Lees hier enkele highlights van de conferentie.

Als eenheid in diversiteit

“Nog meer dan de aanslagen zelf, schuilt het grootste gevaar voor de samenleving in de wijze waarop wij als samenleving hierop reageren. Zo schuilt in collectieve schuldvragen, polarisatie en de inperking van grondwettelijke rechten en vrijheden, het grootste gevaar voor onze samenleving”, stelde Nourdin El Ouali. “Het is aan ons allen, om als eenheid in al onze diversiteit te staan voor onze rechtstaat.” Deze constatering en visie werd gedeeld door de panelleden en hier werd ook door andere hoogleraren en experts gedurende de conferentie aan terug gerefereerd. Hoogleraar Paul Frissen voegde hieraan toe dat juist de rechtstaat en haar principes ons bindmiddel zijn en dat we juist nu deze principes dienen te koesteren.

Rechtsextremisme als dode hoek

Nourdin El Ouali deelde samen met Edwin Bakker (hoogleraar terrorismestudies) de kritiek dat de DTM-rapporten in de tien jaar van haar bestaan de dreiging uit rechtsextremistische, islamofobe en racistische hoek heeft onderbelicht. We vergeten vaak dat tot de recente aanslagen in Parijs de aanslagen van Breivik in Noorwegen de grootste aanslag was in Europa in tien jaar. Ook gaan we voorbij aan tal van moorden die vanuit racistische motieven zijn gepleegd in buurlanden als Duitsland en België.

Simplificatie van de werkelijkheid

Daarbij werd de kritiek op DTN-rapporten gedeeld dat dreigingslabels als ‘substantieel’ te gesimplificeerd zijn voor de complexe realiteit van een dreigingsbeeld. Een meer uitgebreide analyse van tenminste één A4 is nodig om de risico’s te duiden.

Salafisme

Op verschillende momenten zijn gedurende de conferentie zorgen geuit over de recente politieke ophef en voorstellen omtrent salafisme. In verschillende edities van DTM-rapporten kwam het salafisme ter sprake. Met de nodige nuance is hierin gewezen op de diversiteit en dynamiek binnen de geloofsstroming en het belang van vredelievende stromingen hierbinnen in het bestrijden van gewelddadige interpretaties. Politiek Den Haag, waaronder ook middenpartijen als CDA, VVD en PvdA gaan hier helaas totaal aan voorbij.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief