Aanpak arbeidsmarktdiscriminatie in Rotterdam

Donderdag 26 november 2015 besprak de gemeenteraad van Rotterdam de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie in de stad.

Arbeidsdiscriminatie

Eerlijke toegang

“De realiteit is dat een Rotterdamse Mohamed, met exact dezelfde werkervaring en kwaliteiten als een Rotterdamse Michel, enkel vanwege zijn afkomst twee keer zo weinig kans maakt om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. De arbeidsmarkt roept om een eerlijke toegang voor iedereen, de arbeidsmarkt roept om diversiteitsbeleid, maar dit Kendoe-college staat nog echt te veel met haar handen in de zakken,” aldus NIDA-gemeenteraadslid Aydin Peksert. Op aandringen van de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en NIDA worden er nu een aantal stappen gemaakt in Rotterdam.

Platform Arbeidsmarktdiscriminatie Rotterdam

Zo kon het voorstel van de PvdA om een platform arbeidsmarkdiscriminatie op te richten rekenen op de waardering en steun van NIDA en dat van de rest van de raad. In co-creatie met bedrijven zal vanuit dit platform de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie en diversiteitsbeleid bij bedrijven in de stad worden gestimuleerd. Het voorstel dat NIDA samen met GroenLinks en SP indiende om een 0-meting naar arbeidsmarktdiscriminatie in Rotterdam uit te voeren kon helaas niet rekenen op een raadsmeerderheid. Een voorstel dat NIDA o.a. met GroenLinks indiende om als gemeente niet van discriminerende bedrijven te kopen is aangenomen.

Het thema arbeidsmarktdiscriminatie staat hoog op de agenda van NIDA en zal nog regelmatig ook de agenda van de raad passeren, we houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief