Emin Erdogan geeft stokje door aan Mohammed Menouar

Rotterdam, 20 december 2015 | Er is een hoop beweging en levendigheid in de gebiedscommissies van NIDA. Zo volgt Mohammed Menouar gebiedscommissielid Emin Erdogan op in de gebiedscommissie Noord. Daarnaast zijn alle gebiedscommissieleden met een intensieve 4-weekse cursus getraind in de gemeentepolitiek en is er vergaderd met het partijbestuur.

Vertrek Emin Erdogan, komst Mohammed Menouar in Noord

Emin Erdogan Mohammed Menouar

Emin Erdogan start als bestuurskundige aan een traineeship bij de gemeente Rotterdam. Als ambtenaar is Emin, vanuit de scheiding der machten, genoodzaakt zijn gebiedscommissiewerk neer te leggen. Emin nam sinds de oprichting van NIDA actief deel aan de ontwikkeling van de partij en kijkt terug op een mooie periode in de gebiedscommissie: “Ik vind het goed om te zien hoe we in de gebiedscommissie als eenheid opereren en dat politiek achterwege blijft. We hebben een gezamenlijk doel en dat is samen met bewoners een bijdrage leveren aan het gebied.”

“Mijn wens is dat Noord het gebied is waar mensen met verschillende culturele achtergronden de handen ineen slaan en samen werken aan het welzijn van de wijk en de toekomst van de jongeren,” aldus Emin.


Mohammed Menouar
 neemt de plek van Emin over in de gebiedscommissie Noord. In zijn dagelijks leven is Menouar docent Maatschappijleer aan het Zadkine. Het onderwijs aan de leerlingen over o.a. de Rotterdamse politiek krijgt nu extra kracht met de nodige lessen uit de praktijk. Mohammed: “Ik ben blij dat ik namens NIDA in het gebied Noord het aanspreekpunt ben voor de Rotterdammers. Ik kijk uit naar mooie burgerinitiatieven en plannen voor het gebied, zodat het voor ons en onze kinderen een mooier stukje Rotterdam wordt!”

Gebiedscommissie volgt cursus en vergadert met bestuur

Alle gebiedscommissieleden volgden de afgelopen weken een 4-weken durende cursus Gemeentepolitiek, gegeven door Fouad Haji via Lokaal. Verschillende thema’s, onderwerpen en politieke begrippen passeerden de revue, zoals het interpellatiedebat, de begroting, het kritisch beoordelen van beleid, middellen die de fractie en de gebiedscommissie in kunnen zetten en de rol van de griffie. Na vier weken zwoegen, een flinke map vol informatie en het nodige huiswerk is iedereen geslaagd voor de cursus!

Cursus-gemeentepolitiek-NIDA

In de afgelopen maand vergaderden de gebiedscommissieleden samen met het bestuur om de banden warm te houden en om handige informatie, tips en ideeën uit te wisselen. Er is besproken op welke wijze het bestuur een betere bijdrage kan leveren aan het nog leuker en vruchtbaarder maken van de werkzaamheden van de gebiedscommissieleden. Beiden kijken terug op een mooie vergadering, waarin wederzijdse verwachtingen zijn uitgesproken en de vooruitzichten zijn besproken. Mohammed: “Dit was mijn eerste vergadering met het bestuur sinds mijn aantreden in de gebiedscommissie. Dankzij deze vergadering en de cursus Gemeentepolitiek heb ik nu een goed gevulde rugzak met de nodige informatie, tips en ideeën om de komende periode inshaAllah succesvol te volbrengen in de gebiedscommissie!”

Gebiedscommissie-Bestuur

Meld je aan voor onze nieuwsbrief