NIDA en de begroting van Rotterdam voor 2016

‘Kruimels sprokkelen om een beschuitje mee te kunnen maken’, zo vatte vrijwel alle oppositiepartijen de begrotingsbehandeling 2016 samen. De begroting 2016 bleek van tevoren vrijwel geheel dicht getimmerd door het college en de coalitiepartijen. De raad diende in totaal meer dan 140 verbetervoorstellen in op de stadsbeleid voor het komende jaar, maar ruimte om echt het verschil te maken was er niet. Desalniettemin zijn verschillende verbetervoorstellen van NIDA aangenomen.

De begrotingsbehandeling was dit jaar verspreid over twee raadsvergaderingen en zes commissievergaderingen. De raad trapte af met de algemene beschouwingen op 8 oktober 2015. De verschillende partijen geven hier hun visie op de begroting. Zie hier de bijdrage van NIDA terug. In de commissievergaderingen in de weken erna was er ruimte voor verdieping en verbetervoorstellen. Op 12 november is in de raad vervolgens over de begroting 2016 en de verschillende verbetervoorstellen gestemd.

Vier van de tien meest interessante voorstellen

In aanloop naar de stemmingen rapporteren verschillende media enthousiast over de voorstellen van NIDA: vier van de 10 meest interessante voorstellen kwamen van NIDA. Denk aan een voorstel voor meer fruitbomen in de stad (samen met de PvdD). Helaas niet aangenomen, evenals het voorstel ‘Shit happens’ voor DNA-hondenregistratiesysteem voor betere handhaving van de opruimplicht voor hondenpoep. Een voorstel tot onderzoek naar de mogelijkheden om huishoudens te stimuleren tot het plaatsen van zonnepanelen (samen met de PvdA) is wel aangenomen.

Armoedebestrijding

Één van de grootste tekortkomingen in de begroting voor 2016 is, net als voorgaande jaren, de bezuinigingen op armoedebestrijding in de stad. Terwijl één op de zes Rotterdammers leeft in armoede en Rotterdam behoort tot de armste steden van het land, bezuinigt dit college tientallen miljoenen op armoedebestrijding. Het ontbreekt hierbij aan enige ambitie vanuit het college om armoede in de stad te bestrijden, ondanks aandringen van NIDA en vrijwel de voltallige oppositie. Ook de voorstellen ter verbetering van het mensbeeld en de benadering van bijstandsgerechtigden vanuit de afdeling Werk en Inkomen en konden niet rekenen op de steun van het college en de coalitiepartijen Leefbaar, D66 en CDA.

Oplaadpunten in het OV, mindervaliden, parkeergarages en leegstand

Een aantal voorstellen van NIDA konden wel rekenen op een raadsmeerderheid. Het raadsvoorstel van NIDA om in samenwerking met de RET USB-oplaadpunten voor telefoons te installeren in Rotterdamse bussen, trams en metro’s is aangenomen. “Zo helpt de RET je niet alleen aardig onderweg van A naar B, maar ook in de race tegen de lege batterij,” aldus Aydin Peksert. Daarbij geldt op initiatief van NIDA de parkeervergunning voor mindervaliden straks ook in parkeergarages. Ook dit voorstel van NIDA kon rekenen op het enthousiasme van een meerderheid in de raad. Doordat de stadsbrede parkeervergunning voor gehandicapten nu uitbreidt naar de parkeergarages kunnen mindervaliden ook hier met korting parkeren. Daarbij gaat de wethouder op verzoek van NIDA onderzoek verrichten naar de effecten van de wijzigingen in de OZB voor leegstand in de stad.

Al met al: kruimels sprokkelen om nog een beschuitje van te maken.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief