Duurzaamheidsnota NIDA

Concrete suggesties van NIDA

De handen ineen, samen aan de slag om te bouwen aan een duurzaam Rotterdam, dat is wat Nida graag ziet om duurzaamheid dichter bij de Rotterdammer te brengen. De verantwoordelijkheid om een duurzame stad achter te laten voor de toekomstige generaties rust op de schouders van een ieder.
Rotterdam heeft nog een lange weg te gaan naar een duurzame stad van niveau. Daar past naast een ambitieus en realistisch beleid, een passende en integrale benadering van duurzaamheid bij, dat tevens een groot draagvlak geniet onder de Rotterdammers.
 
Het concept van het nieuwe programma Duurzaam 2015-2018 is een goed begin, maar  het is nog niet af. De uitdaging van de wethouder om met ideeën en initiatieven te komen nemen we graag aan. Vanuit Nida denken we kritisch en constructief mee en komen we met enkele aandachtspunten die we zouden willen meegeven als denkrichting, danwel als concrete suggesties. Wij hopen hiermee een waardevolle bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de definitieve nota Duurzaamheid 2015-2018.
 
Aydin Peksert
Gemeenteraadslid Nida
 
 

Aandachtspunten

1. Jong geleerd is oud gedaan:

Verzorg duurzaamheidsvoorlichting/ lessen op scholen en maak van elke docent een RMV-er (Rotterdamse MilieuVoorlichter). Hiermee zorgen we ervoor dat jongeren van verschillende opleidingsniveaus voldoende toekomstgericht opgeleid worden en dragers worden van een nieuwe duurzame economie.

2. Intensiveer gesprekken rond circulaire economie:

Nu ligt de focus te veel op afval/ huishoudelijke grondstoffen, terwijl juist de rol van producenten en ondernemers ook zeer belangrijk is. De maatschappelijke en vooral economische potentie is groot, dus de focus dient verbreed te worden van eindgebruiker naar producent.

3. Plaatselijk verbod bestrijdingsmiddelen:

Leg een plaatselijk verbod op (niet biologisch afbreekbare) bestrijdingsmiddelen om het grondwater en de flora en fauna bij met name volkstuinverenigingen in bescherming te nemen.

4. Stadse ecologische hoofdstructuur:

Elke wijk krijgt aaneengesloten groene wandelroutes, waarbij de wijken ook op elkaar zijn aangesloten. Dit zal tevens de vogels en dieren, zoals egels, ten goede komen.

5. Uitbreiden groene golf:

Daar waar mogelijk de groene golf uitbreiden bij met name de wegen die leiden naar buiten de stad. Groen licht voor de auto die de stad verlaat.
 

6. Shoppen met de Tuk Tuk:

Zet een proef op om Rotterdammers die hun boodschappen bij de markt/ plaatselijke winkelstraat inkopen, met elektrische Tuk Tuks in de wijk afgezet worden. Zo voorkom je dat mensen alsnog de auto pakken om (zware) boodschappen te doen.
 

7. Lantaarnpalen met sensors:

Versnel de terugkoppeling van de proef met sensor-lantaarnpalen die nu gaande is in Rotterdam. Bij positieve resultaten zo snel mogelijk uitbreiden in de rest van de stad.

8. Groene parkeerplaatsen:

Maak gebruik van open tegels bij het aanleggen van parkeerplaatsen in straten. Het groen wat er in groeit zorgt voor een gereguleerde afvoer van het hemelwater en komt ten goede van het beeld (meer groen) in de straten.

9. Budget voor initiatieven uit de samenleving:

Er is geen budget gereserveerd voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving. Om draagvlak te creëren voor een duurzaam Rotterdam is dat van essentieel belang. 
 

10. Zonnepanelen voor iedereen:

Stel Rotterdammers, die om wat voor reden dan ook geen eigen panelen kunnen plaatsen (bijvoorbeeld als men huurt, als het dak ongunstig t.o.v. het zuiden ligt of als men in een hoge flat woont), in de gelegenheid om een aandeel te nemen in de zonnepanelen die elders geplaatst gaan worden (zoals bijvoorbeeld op daken van gymzalen). Gemeente Zwijndrecht is hiermee al bezig.
 

11. Restwarmte geen eindhalte:

Onderkennen dat restwarmte geen duurzame oplossing is, maar slechts optimaal is binnen het huidige systeem. Het moet gezien worden als een tussenvorm naar een transitie naar een energie neutrale Rotterdam. Op de langere termijn kijken naar mogelijkheden om aardwarmte (geothermie) te gebruiken in Rotterdam om bijvoorbeeld panden (zwembaden) te verwarmen. 
In het AD Rotterdams Dagblad verscheen eerder dit artikel over de duurzaamheidsideeën van NIDA.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief