Debatavond VVD en NIDA: Taalachterstand in het Rotterdamse onderwijs

Taalachterstand beperkt zowel de persoonlijke ontwikkeling als deelname aan de maatschappij en vermindert de kans op betaald werk. In Rotterdam heeft één op de vijf inwoners problemen met taal. Het is daarom van groot belang dat alle Rotterdammers kunnen lezen en schrijven. Dit vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen.

Debat-VVD-NIDA-taalachterstand

Op dinsdag 19 mei 2015 ging VVD Rotterdam in debat met NIDA over de problematiek van taalachterstand binnen het (basis)onderwijs. Aanleidingen zijn het aangenomen VVD initiatiefvoorstel; “Aanpak Laaggeletterdheid” als vervolg op het Taaloffensief, welke in 2014 ten einde kwam, en de VVD-campagne slogan uit 2014; “In Rotterdam spreken we Nederlands”, waarop NIDA een passend tegengeluid liet horen: “In Rotterdam spreken we meer dan 100 talen”.

Op basis van praktijkvoorbeelden geschetst door docenten uit het (basis)onderwijs wisselden Nourdin el Ouali (NIDA) en Jeannette Baljeu (VVD) hun visies uit op de thematiek.

Thema’s die tijdens de avond aanbod komen
– Opvoeding en taalachterstand
– Zelfredzaamheid en toekomstperspectief
– Re-integratie en taaltraining

Het belang van goede Nederlandse taalbeheersing in de samenleving staat voor beide partijen voorop, daarbij benadrukt NIDA de meerwaarde van meertaligheid, juist voor zowel een optimale Nederlandse taalbeheersing, als voor identiteitsvorming, wereldburgerschap en onze wereldeconomie.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief