Benefiet Licht voor Gaza

Met 10.000 mensen liepen we afgelopen zomer over de Erasmusbrug voor menswaardigheid in Gaza (één van de grootste demonstraties in Rotterdam ooit!). Broodnodig, maar nog lang niet genoeg. De situatie in Gaza is verre van humaan. NIDA organiseert donderdag 23 april a.s., namens Rotterdam voor Gaza, een benefiet voor het Dar Essalaam ziekenhuis in Gaza. Alle opbrengsten gaan naar zonnepanelen voor dit ziekenhuis dat zich inzet voor de allerarmsten in Gaza.

Jouw inzet en bijdrage is noodzaak: eet, drink, koop en doneer voor hun verlichting en energie!

Kom donderdagavond 23 april a.s. – 18:00 uur inloop, 19:00 uur start – naar Restaurant Iskender, Doklaan 10 in Rotterdam.

Benefiet-Licht-voor-Gaza

De komst van theoloog en interreligieus activist Farid Esack is mogelijk gemaakt door LWS.
Ook MOYENS is present met stand voor Gaza-caps alles voor Licht voor Gaza. 

Meer informatie?

Het Dar Essalam ziekenhuis is een private kliniek in Khan Younis in de Palestijnse Gaza strook; ongeveer halverwege de stad Gaza en de grens bij Rafah. Het telt een beperkt aantal bedden, een röntgen afdeling en een laboratorium, maar heeft daarenboven vooral een functie voor out-patients: apotheek, fysiotherapie, onderzoeksfaciliteiten, voorlichtingsactiviteiten etc. Eén van de speerpunten van het Essalam is de medische zorg van niet-verzekerde en niet kapitaalkrachtige patiënten; en dat zijn er de meesten in de vluchtelingenkampen van Khan Younis.

Gaza, zusterstad van Rotterdam

NIDA Rotterdam deelt de overtuiging dat we als Rotterdam met onze wereldhaven, waar mogelijk, onze verantwoordelijkheid dienen te nemen in de wereld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. NIDA pleit hierbij voor een zusterverband tussen Rotterdam en Gaza-stad van waaruit we onder meer onze havenexpertise kunnen delen met Gaza.

NIDA Rotterdam maakt in dit kader onderdeel uit van het platform Rotterdam voor Gaza (R4G). De Stichting Palestina uit Rotterdam, onze partner in het platform R4G, heeft nu al een jaar of vijf een relatie met het Dar Essalam ziekenhuis en dat ziekenhuis ook al een drietal malen bezocht om te zien hoe hulp het beste geboden kon worden; en geboden hulp besteed is. In die jaren is ook een warme band gesmeed met de directie en medewerkers van het ziekenhuis en vooral de contactpersoon Maisa al Najjar.

De Stichting Palestina heeft – de laatste jaren binnen het samenwerkingsverband Rotterdam voor Gaza – campagnes gevoerd voor medicijnen (lees hier het rapport daarover terug), het poor patients fund, medische apparatuur, ambulante medische hulp en voorlichting; en nu dus een zonne-energie project van het ziekenhuis.

Daarvoor zijn voorlichtingsbijeenkomsten en collectes georganiseerd, maar ook tot twee maal toe een kunstveiling, de muziekavond Muziek voor Gaza, de poëzie avond Woorden voor Gaza en een filmavond met de Palestijnse cineaste Fidah Qista.

Licht voor Gaza

De Palestijnse Gazastrook telt slechts één elektriciteitscentrale. Deze is echter bij de bombardementen van de afgelopen zomer voor een groot deel verwoest en werkt op zeer beperkte capaciteit. Brandstof voor de centrale, maar ook voor generatoren in bijvoorbeeld het ziekenhuis, kwam uit Egypte en Israël; en nu voornamelijk nog het laatste land. Dat maakt de stroomvoorziening afhankelijk van landen die niet sympathiek en in het geval van Israël zelf uitgesproken vijandig staan tegenover de bevolking van Gaza.

Zonlicht is er echter wel genoeg in Gaza; en de technische kennis om die met zonnecollectoren om te zetten in elektriciteit is volop aanwezig. Zelfs de fabricage van de infrastructuur is lokaal voorhanden. Wat ontbreekt is geld om een en ander ook daadwerkelijk te realiseren.

En hier springt Rotterdam voor Gaza in met de campagne Licht voor Gaza. Geld inzamelen om het Essalam minder afhankelijk te maken van de Israëlische bezetter en gelijk het milieu te dienen.

Tussenstand

Een volledig solar systeem voor het ziekenhuis is begroot op $52.609. Dat is wellicht te hoog gegrepen voor de Rotterdamse campagne. Daarom heeft het samenwerkingsverband gekozen voor een beperkter doel: een installatie voor de meeste vitale afdelingen van het ziekenhuis – bloed onderzoek en chemische analyses – waarvan de kosten worden geraamd op €14.182. Vorig jaar nog geen €10.000, nu helaas een derde meer.

Tot op heden is er voor de campagne het mooie bedrag van €5.615 opgehaald; daarmee zijn over de helft van het originele doel…………… maar helaas door de daling van de euro, nog niet op de helft van wat nodig is!

Benefiet

Daarom organiseert NIDA een benefiet om geld op te halen voor Gaza, om het mogelijk te maken dat het Dar Essalaam ziekenhuis in Gaza goed kan functioneren. Jij komt toch ook?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief