Video: Nourdin El Ouali in Buitenhof

NIDA-voorman Nourdin El Ouali was zondag 22 februari 2015 te gast in het wekelijkse discussieprogramma Buitenhof. Hij ging in debat met socioloog Ruud Koopmans over zijn onderzoek waaruit zou blijken dat 45% van de moslims in Nederland fundamentalist is. Dit zou gepaard gaan met haat naar anders-denkenden en radicalisering die de onderzoeker verklaart vanuit religiositeit. NIDA vindt de conclusies van het onderzoek te kort door de bocht.

“Waar ik het niet mee eens ben, is de duiding die dhr. Koopmans geeft aan de conclusies. Waarbij fundamentalisme dusdanig wordt geproblematiseerd, alsof het niet compatibel zou zijn met de rechtstaat. En als ik de definitie zie, dan zou iemand als Ali B daar ook nog onder kunnen vallen… En iets als radicalisering enkel vanuit religiositeit verklaren, zonder oog voor politieke factoren is te simplistisch.”

Zie hieronder een compilatie van de bijdrage van Nourdin El Ouali.

De uitzending is hier in zijn geheel terug te bekijken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief