NIDA voor oprichting Stagebank

Lasser
Foto: Richard van der Klaauw/Metro

Veel Rotterdamse scholieren en ouders klagen over een tekort aan stageplaatsen in Rotterdam, wat leidt tot studievertraging, vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Onderzoek* wijst uit dat er onvoldoende stageplaatsen zijn, met name in de zorg, bouw en infrastructuur, de creatieve industrie, transport, logistiek, scheepvaart, laboratoria en overheid gerelateerde sectoren.

Het ontbreekt bij de wethouder vooralsnog aan een concrete aanpak van het tekort aan stageplekken. Donderdag stelt NIDA bij de begrotingsbehandeling daarom voor om een Rotterdamse stagebank op te richten, in samenwerking met relevante (lokale) ondernemers en partners in de stad. Vraag en aanbod van ondernemers, leerwerkbedrijven, onderwijs en stagiaires komen hier samen en kunnen elkaar op deze manier sneller en beter vinden. Daarbij worden (lokale) ondernemers gestimuleerd zichzelf te certificeren als leerwerkbedrijf en in te spelen om het aanbod van stagiaires.

“Rotterdamse jongeren hebben enorme ambities, deze energie verdient perspectief, vandaar ons voorstel voor een Rotterdamse stagebank”, aldus Nourdin El Ouali (NIDA).

*Uit de SBB Barometer over de stage- en leerbanenmarkt van oktober 2014 blijkt dat in genoemde sectoren een groot tekort aan stages en leerwerkbanen bestaat. De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) staat er zelf door onder druk.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief