Vacature: Bestuurslid NIDA Rotterdam

NIDA is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor het partijbestuur en vraagt één algemeen bestuurslid en één bestuurslid met minimaal de portefeuille ledenorganisatie.

Het partijbestuur treedt namens de partij op en heeft de dagelijkse leiding over de partij. Het bestuur ontwikkelt beleid op basis van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) en voert besluiten uit. Het bestuur vergadert eens in de twee weken. De verkiezing in het bestuur is voor een periode van vier jaar. In verband met het beurtelings aftreden kan hier in deze procedure van worden afgeweken. Bestuursleden kunnen zich na de eerste periode niet meer dan twee keer herkiesbaar stellen.

De bestuursleden worden door tijdens Algemene Leden Vergadering gekozen door de leden van NIDA. NIDA hecht grote waarde aan een divers samengesteld bestuur en streeft naar een evenredige vertegenwoordiging op het terrein van geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid en ervaring. Het lidmaatschap van het partijbestuur is onbezoldigd. Wel is er in overleg een mogelijkheid tot onkostenvergoeding.

Profiel bestuurslid

Het bestuurslid dat wij zoeken:

 • herkent zich in de missie en visie van NIDA en draagt dit zowel privé als in het openbaar uit;
 • is herkenbaar een afspiegeling van de achterban van NIDA;
 • heeft een visie op de rol en toekomst van NIDA in politiek en samenleving;
 • is betrokken bij NIDA en is bereid en in staat bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur van de partij;
 • beheerst de Nederlandse taal perfect (mondeling en schriftelijk);
 • heeft aantoonbaar goede bestuurlijke vaardigheden en is een ervaren bestuurder en/of toezichthouder op enig (non) profit terrein;
 • is goed ingevoerd in de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • is aantoonbaar dienstbaar aan de partij;
 • kan onafhankelijk optreden binnen het bestuur;
 • is in staat om als teamspeler in het partijbestuur te functioneren;
 • is een netwerker en investeert in zijn/haar netwerken binnen en buiten de partij en achterban;
 • is iemand van onbesproken gedrag;
 • kan een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen;
 • beschikt over voldoende tijd (tijdsbeslag circa 15 uur per maand).

Bovendien is het natuurlijk vanzelfsprekend dat je al lid bent van NIDA of zo snel mogelijk lid zult worden van NIDA!

Solliciteren?

Heeft u interesse en wilt u in aanmerking komen? Stuur dan uw CV en motivatie vóór uiterlijk 20 oktober 2014 naar bestuur@nidarotterdam.nl.

Vragen?

Voor nadere informatie of vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar bestuur@nidarotterdam.nl. U kunt met vragen ook terecht bij Nurullah Gerdan: 06-21707612 of Randa Hussien: 06-34990760.

De gesprekken zullen plaatsvinden op zondag 26 oktober 2014 (’s middags). Nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden, zal het partijbestuur een tweetal van de sollicitanten voordragen aan de leden op de ALV, waarna de benoeming van deze twee bestuursleden op de ALV zal plaatsvinden. De ALV zal plaatsvinden op 2 november 2014 (inloop vanaf 13:00 uur).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief