Spreek mee over de begroting voor 2015

Altijd al inspraak willen hebben in de gemeentepolitiek en je zorgen, visies of alternatieven willen delen met de gemeenteraadsleden? Dat kan nu! Geef jou mening over de Rotterdamse begroting 2015. Op dinsdag 14 oktober (19:00 – 22:00 uur) kunnen burgers en instellingen hun verhaal komen doen in het stadhuis. Partijleider Nourdin El Ouali hoopt dat Rotterdammers gebruik maken van deze mooie kans. “Het is belangrijk dat de Rotterdammers die geraakt worden door de maatregelen een gezicht krijgen, want het college bewijst met deze begroting ver van de Rotterdammers af te staan.”

Bezuinigingen

NIDA betreurt op veel punten de koers die het huidige college vaart. El Ouali: “90% van de maatregelen van het huidige college zijn een voortzetting van het vorige en dat was niet best. En daar waar het het huidige college verschilt, wordt het er zeker niet beter op. Neem bijvoorbeeld de miljoenen bezuinigingen op het armoedebeleid of het opheffen van de kwijtschelding afvalstoffenheffing voor de minima in Rotterdam.”

College faalt

Het college mist vooral visie op thema’s als diversiteit en jeugdwerkloosheid. El Ouali: “Er is te weinig aandacht voor jeugdwerkloosheid in de begroting. Ook uitsluiting en discriminatie op de arbeidsmarkt moet effectiever bestreden worden. Bovendien faalt het college erin de diversiteit van de stad te erkennen en zegt het begin volgend jaar te komen met een ‘integratienota’. Terwijl Rotterdammers vooruit lopen, gaat het college terug in de tijd. NIDA pleit daarom voor een diversiteitsnota.”

Gebrek aan ambitie

Ook op het gebied van duurzaamheid en ruimtebesparing worden keuzes gemaakt die NIDA niet steunt. Het college mist hierin ambitie. Andere voorbeelden zijn de bijna 10 miljoen bezuinigen op maatschappelijke ondersteuning, waaronder daklozenopvang, en de bezuinigingen op de zorg. El Ouali: “Allemaal maatregelen die stuk voor stuk niet constructief werken. Hiermee bewijst het college ver van de Rotterdammers af te staan. Daarom is het juist nu van belang dat zij hun stem laten horen en gebruik maken van het inspreekmoment over de begroting.”

De deadline voor aanmelding is maandag 13 oktober 12.00 uur. Hoe je je moet aanmelden, vind je hier. De begroting kun je hier lezen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief