NIDA: College meet met twee maten

Volgens Nourdin El Ouali, fractievoorzitter van NIDA Rotterdam, meet het college met twee maten. El Ouali noemt hiervoor twee voorbeelden: 1) de adequate aanpak van antisemitisme afgezet tegen de oorverdovende stilte over moslimhaat en 2) de gerichte aanpak van Syrië-gangers afgezet tegen de struisvogelpolitiek zodra het gaat over Israël-gangers.

Antisemitisme en moslimhaat

Toen eind juli in de media zorgen werden geuit over antisemitisme in de samenleving reageerde burgemeester Aboutaleb adequaat door de dag erna meteen in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Rotterdam. Een week geleden berichtten media over onderzoek waaruit blijkt dat twee derde van de moskeeën in Nederland slachtoffer zijn van gewelddadige acties voortkomend uit moslimhaat. Het Rotterdams college heeft hier nog niet op gereageerd.

“Het blijft vooralsnog oorverdovend stil. De verschillende reacties van het college op antisemitisme enerzijds en moslimhaat anderzijds is bizar. Ik word er scheel van”, aldus Nourdin El Ouali. NIDA vraagt het college hierover vandaag om opheldering en roept het college op actief beleid te voeren tegen ook het anti-islamklimaat in de samenleving.

Syrië-gangers en Israël-gangers

NIDA ziet dezelfde ‘scheve’ benadering als het gaat om de aanpak van Syrië-gangers en Israël-gangers. In een reactie op eerdere vragen van NIDA en SP over de aanpak van ‘Israël-gangers’ antwoordde het college geen weet te hebben van Rotterdammers die participeren in het Israëlisch leger. Volgens NIDA en SP is dit algemeen bekend. “Terwijl enkele Rotterdammers op sociale media trots vertellen dat ze participeren in het Israëlisch leger en via YouTube zelfs jongeren ronselen voor een leger dat zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden, heeft het college hier geen enkel benul van. Dit is onacceptabel. Dit is scheef en naïef”, aldus El Ouali.

NIDA en SP vinden het terecht dat de gemeente in samenwerking met de inlichtingendiensten zogenoemde Syrië-gangers scherp in de gaten houdt, maar volgens NIDA en SP mogen we onszelf hier niet blind op staren. NIDA en SP hebben vervolgvragen gesteld waarin zij het college om opheldering vragen over het beleid t.a.v. deze Israël-gangers, hun ronselpraktijken en hun eventuele betrokkenheid bij oorlogsmisdaden.

Vrede en stabiliteit

Vanavond vindt er op het stadhuis in de aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb een publieke bijeenkomst plaats over vrede en stabiliteit in Rotterdam. El Ouali: “Een oprecht en consequent beleid, vrij van willekeur, is een voorwaarde, zelfs de basis voor vrede en stabiliteit in onze stad. Daarbij dienen we als stad veel meer te investeren in de balans tussen gemeenschappelijkheid en ruimte voor diversiteit.”

Lees hier de schriftelijke vragen over geweld tegen moskeeën. Klik hier voor de schriftelijke vragen over de aanpak van Rotterdamse Israël-gangers en hun ronselpraktijken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief