Armoedebestrijding en jeugdwerkloosheid

Aydin-Peksert-Maiden-Speech

NIDA is het niet eens met deze miljoenen aan bezuinigingen op armoedebeleid door de coalitie Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. Ondanks de weerzin hiertegen vanuit de oppositie (NIDA, SP, PvdA, GroenLinks, CU-SGP) zet het college vooralsnog de bezuinigingen door. Een onderzoek naar armoede in de stad en een evaluatie van het armoedebeleid over twee jaar is vooralsnog het enige resultaat wat we hierin hebben kunnen boeken. Daarnaast hebben we ons met de PvdA hard gemaakt voor een plan tegen jeugdwerkloosheid. De uitwerking hiervan is nu aan de gang.

Maiden speech Aydin Peksert

Aydin Peksert gaf op 2 oktober zijn maiden speech (eerste officiële speech) in de Rotterdamse raad en wijdde deze aan het onderwerp armoedebestrijding. Aydin maakt zich hierin hard voor al de Rotterdammers onder ons die zich uit de armoede proberen te werken. Door gebrek aan werk en mindering van alle inkomsten (incl. eventuele vakantietoeslag, 13e maand en eindejaarsuitkering) op de bijstandsuitkering, houden deze Rotterdammers niks over. Ondanks het harde werken lukt het hen zo niet om boven bijstandsniveau uit te stijgen. Werken loont dus niet. Dit in tegenstelling tot de door de wethouder uitgesproken ambitie dat werken weer moet lonen.

Speech

Geachte voorzitter,

NIDA ontvangt teleurgestelde signalen van Rotterdammers die meer hadden verwacht van de door het college uitgesproken ambitie dat werken weer moet lonen. Het ontbreekt aan de daad bij het woord.

We weten allemaal dat de banen niet voor het oprapen liggen en dat hierdoor sommige onder ons zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. Sommige Rotterdammers in de bijstand slagen erin om voor een aantal uren of enkele dagen per week betaald werk te vinden en verrichten. De inkomsten uit dit werk zijn in veel gevallen helaas nog onvoldoende om boven bijstandsniveau uit te stijgen. Hoewel deze Rotterdammers al het werk dat voorhanden is aangrijpen, merken zij niks van de door het college uitgesproken ambitie dat werken weer moet lonen. Alle inkomsten uit dit werk, ook een eventuele vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of 13e maand, worden namelijk in mindering gebracht op hun bijstandsuitkering. Terwijl deze Rotterdammers dus werken, krijgen zij op geen enkele manier meer betaald dan wanneer zij niet zouden werken. Met andere woorden: het werken loont niet.

Graag horen wij van – en bespreken wij met – het College de mogelijkheden om z.s.m. de daad bij het woord te voegen en ervoor te zorgen dat het werk van deze Rotterdammers loont.

De voorlopige conclusie van het gesprek met de wethouder in de commissievergadering is dat het college helaas een geheel andere visie op het armoedebeleid heeft dan NIDA en geen enkele ruimte wil zien voor enige tegemoetkoming (bijvoorbeeld het behoud van een eventuele vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, etc.) voor mensen die werken in armoede.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief