NIDA daagt met ‘één motie, één belofte’ politieke partijen uit om kleur te bekennen

Eén motie, één belofte

Open de ogen voor racisme en islamofobie!

In de afgelopen vier jaar hebben de gevestigde partijen niks concreets gedaan tegen racisme en islamofobie. Ook voor de komende vier jaar wordt in geen enkel partijprogramma met een woord gerept over ‘racisme’ en ‘islamofobie’. Dit in tegenstelling tot discriminatievormen als ‘homofobie’ en ‘anti-semitisme’. Ondertussen wijzen allerlei ernstig verontrustende rapporten en nieuwsberichten op de toename van racisme en islamofobie in de samenleving  (blijkt nu ook weer uit het deze week verschenen onderzoek van SCP). Wat is er nog meer nodig voordat de politiek de ogen opent voor racisme en islamofobie!?

De politiek moet ook kritisch naar zichzelf kijken. Neem ernstige rapporten van de Raad van Europa over het discriminatoire politieke klimaat in Nederland serieus, wuif ze niet weg. Besef dat de politiek als geheel verantwoordelijkheid draagt voor dit discriminatoire klimaat in Nederland. De politiek als geheel gaat op in een retoriek (lees: ‘integratiedebat’) waarin culturele en religieuze diversiteit vooral wordt geproblematiseerd. Waardering, begrip en ruimte voor culturele en religieuze diversiteit in de samenleving worden op deze manier steeds verder beperkt.

 Wat kan en moet de politiek nu doen!?

– Benoem racisme en islamofobie expliciet.
– Pleit voor lessen over racisme (waaronder het slavernijverleden) en islamofobie in het onderwijs.
– Ga het publieke debat over de racistische elementen in de verschijning van zwarte piet niet uit de weg.
– Stop vredelievende moslims ‘gematigde moslims’ te noemen, alsof moslims in essentie gewelddadig zijn.
– Stop mensen die hier zijn geboren weg te zetten als ‘mensen van andere grond’ (lees: ‘allochtoon’, ‘migrant’ of ‘nieuwkomer’).
– Benoem en beboet bedrijven die discrimineren.
– Waardeer bedrijven met oog en ruimte voor diversiteit.
– Kom met een gemeenschappelijke verbindende visie voor de samenleving, waardeer culturele en religieuze diversiteit en investeer in een gezonde balans tussen gemeenschappelijkheid en (ruimte voor) diversiteit.

Eén motie, één belofte:

NIDA zal met haar eerste motie in de raad alle politieke partijen uitdagen om kleur te bekennen. De motie betreft een voorstel voor aanvullende maatschappij- en geschiedenisles op middelbare scholen in perspectief van Rotterdammers, met onder meer aandacht voor racisme (waaronder het slavernijverleden) en islamofobie.
Lees hieronder de volledige motie.

 

MOTIE – ‘onze stad, onze geschiedenis, onze toekomst’ (concept)

De raad van de gemeente Rotterdam, in vergadering bijeen op … maart/april 2014.

Overwegende dat:

– Rotterdam zich heeft ontwikkeld tot een van de meest diverse steden van de wereld,
– geschiedenissen, culturen en levensbeschouwingen vanuit de hele wereld samenkomen in onze stad,
– begrip voor elkaar en een gedeeld collectief geheugen bijdraagt aan het bouwen van een gedeelde toekomst.

Constaterende dat:

– culturele en religieuze diversiteit in het huidige politieke klimaat vooral wordt geproblematiseerd,
– er sprake is van toenemende discriminatie o.b.v. afkomst, geloof en huidskleur in onze samenleving, waaronder de arbeidsmarkt,
– we vanuit het stedelijk bestuur meer kunnen en moeten investeren in de balans tussen gemeenschappelijkheid en diversiteit in Rotterdam.

Verzoekt het bestuur om:

– Een middelbaar onderwijspakket samen te stellen dat (aanvullende) maatschappij- en geschiedenisles biedt in het perspectief van Rotterdammers. Met aandacht voor; het ontstaan van Rotterdam, de eerdere toestroom van toen nog ‘migranten’ uit heel Nederland, de rol van Rotterdam in de tweede wereldoorlog, de (weder)opbouw daarna. De komst en bijdrage van koloniale en arbeidsmigranten in Rotterdam en hun culturele en religieuze achtergrond in landen als Suriname, de Antillen (met onder meer aandacht voor het slavernijverleden), Marokko en Turkije, de vroegere relaties tussen deze landen en Nederland en de culturele en religieuze diversiteit die dit met zich meebracht naar Rotterdam (met ook aandacht voor racisme en islamofobie).

En gaat over tot de orde van de dag.

N. El Ouali, NIDA

Meld je aan voor onze nieuwsbrief