MoslimVandaag: De integratie voorbij, NIDA als sluitpost!

In onze stad zien sommige politieke partijen verscheidenheid als vloek en als bron van alle ellende. Deze partijen schreeuwen om integratie, maar bouwen in werkelijkheid muren en zij vergroten de kloof. Het integratiedebat, dat al jaren doorettert, draagt bij aan het creëren en in stand houden van twee groepen burgers: Zij die als volwaardige burgers worden beschouwd en zij die daaraan ondergeschikt zijn. Dit is een breed opgelegde psychologische voorstelling die fundamenteel onconstitutioneel is. In feite is het debat dikwijls een uitsluitingsdiscours gebleken en probeert zij voor veel Rotterdammers hun gelijkwaardige burgerschap te ontkennen. De eis is dat gij moet worden zoals zij, door onder het voorwendsel van integratie aanhoudende eisen op te leggen.Een gordiaanse knoop die je niet moet proberen te ontrafelen maar die gewoon moet worden doorgehakt.

Politici moeten de werkelijkheid onder ogen zien en niet langer spreken van de buitenlandse oorsprong van burgers die zogenaamd moeten worden geïntegreerd. En de werkelijkheid is, dat voor degenen die hier in ons land zijn geboren en getogen er nooit meer sprake kan zijn van immigratie of integratie maar eerder van deelneming en bijdrage. Waar je wortels ook ooit lagen. In deze stad of er buiten. In dit land of elders. Wie hier woont en leeft behoort tot onze gemeenschap. De nadruk moet liggen op onze gedeelde belangen. Niet op onze vermeende verschillen. Rotterdammers
met hun zelf gedefinieerde culturele en religieuze identiteit waar zij trots op mogen zijn!

NIDA zegt het een keer heel duidelijk en blijft het herhalen zolang het nodig is. Er is niets islamitisch of etnisch aan werkloosheid, vandalisme, discriminatie of criminaliteit. Politici die de verklaring van soortgelijke maatschappelijke problemen in de religie, cultuur of afkomst van Rotterdammers menen te vinden moeten keihard voor hun opvattingen worden bestraft. Op z’n minst electoraal. Burgers die onze wetten overtreden moeten worden aangepakt. Wie ze ook mogen zijn en zonder aanzien des persoons.

Met veel burgers van uiteenlopende komaf en hun kinderen gaat het, God zij dank, gewoon goed. Zij bevolken collegezalen, verzorgen ouderen, staan voor de klas, zijn politiek bewust en bouwen onze huizen en gebouwen.Kritisch, invloedrijk, zelfredzaam en steeds beter opgeleid. Zij dromen niet van een bestaan in de marge, maar van vrijheid en democratie, volledige deelname en toegang tot de maatschappij in al haar facetten. Dit neemt niet weg dat Rotterdam nog voor grote uitdagingen staat. Veel mensen in onze stad ondervinden problemen op het gebied van inkomen, gezondheid, uitsluiting, huisvesting etcetera. Wie nog langs de kant staat, moet en kan zijn kansen vergroten door de taal leren. Taal is de essentie en de Koninklijke route tot maatschappelijk succes. NIDA zal zich inzetten om de achterstanden van sommige Rotterdammers weg te werken. Werkgelegenheid, zorg, armoedebestrijding, onderwijs, discriminatie en racisme zijn zaken die NIDA hoog op de politieke agenda zal plaatsen. Rotterdam is van oudsher een emancipatiemotor die weer eens goed geolied moet worden.

NIDA is een beweging die een partij heeft voortgebracht. Een pasgeboren politieke partij met Rotterdamse DNA. Opgericht door een volwassen generatie burgers met brede politieke en maatschappelijke ervaring. Rotterdammers met een uiteenlopende islamitische achtergrond en een nieuwe frisse visie op onze stad. Allen komen zij voort uit de schoten van de talrijke gemeenschappen die onze stad rijk is. Het is deze nieuwe generatie die moeiteloos in staat is gebleken om etnisch overstijgend te werken. Zij zijn de bruggenbouwers. Zonen en dochters van
deze prachtige Maasstad. De integratie ver voorbij.

Nourdin el Ouali – Politiek leider NIDA Rotterdam

Bron: MoslimVandaag.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief