UPDATE dec ’23 – DUURZAME OVERDRACHT NIDA > MPO + Moslimpeil

Op zondag 17 september 2023 besloten de NIDA-leden unaniem voor een duurzame overdracht van alle NIDA-middelen aan de initiatieven Moslimpeil en MPO (Monitor Politieke Ontwikkelingen). Hier een update van de ontwikkelingen sindsdien.

Hieronder lees je het hoofdbesluit van de ALV:

Waar Moslimpeil zich richt op het peilen en verzamelen van de beleving, behoeften en belangen onder moslims en islamitische organisaties, daar richt MPO zich op een doorvertaling hiervan richting overheid en politiek en het monitoren van relevante (politieke) ontwikkelingen. In de organisatie van beide initiatieven werken verschillende islamitische (koepel)organisaties samen.

Verkiezingsonderzoek door Moslimpeil

Van de NIDA-middelen is n.a.v. het ALV-besluit inmiddels 10.000 euro overgedragen aan Moslimpeil. De middelen zijn bestemd voor een onderzoek naar de politieke voorkeuren en het stemgedrag van moslims bij de verkiezingen in november 2023. Het onderzoek is in november uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen Moslimpeil en de Moslimstemhulp. Meer dan 8.000 respondenten hebben hieraan deelgenomen. Daarbij hebben ruim 1.000 personen zich inmiddels aangemeld voor het panel voor toekomstige peilingen en (vervolg)onderzoek. De rapportages hiervan, evenals die van de Nationale Moslimstudenten Enquête en het onderzoek over stellingnames en berichtgeving over Palestina en Israël volgen in 2024.

Duurzame overdracht

In september is de ambitie uitgesproken om deze overdracht nog vóór het einde van 2023 te realiseren. Interim-voorzitter Ferukh Ahmed heeft het mandaat van de leden gekregen om de overdracht in goede banen te leiden. Door de ontwikkelingen in Palestina en de afhankelijkheid van betrokken partnerorganisaties is de overdracht nog niet volledig gerealiseerd. Begin oktober intensiveerde Israël de al langer slepende genocide in Gaza, Palestina. Verschillende acties en demonstraties hiertegen zijn sindsdien georganiseerd in Nederland en daarbuiten. Een deel van de hierin betrokken sleutelfiguren en organisaties, waaronder NIDA, zijn ook betrokken in de overdracht naar MPO en Moslimpeil. De formalisering van MPO en Moslimpeil heeft hierdoor enige vertraging opgelopen. Onderdeel van de duurzame overdracht is de keuze die NIDA-leden voorgelegd krijgen om hun contributies aan de NIDA-vereniging door te laten lopen naar MPO en Moslimpeil. Die keuze wordt voorgelegd zodra de formalisering van MPO en Moslimpeil is voltrokken (eerste helft 2024).

Wordt vervolgd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief