Onderkent het college de gevaren van Drillrap?

Wat is Drillrap? Drillrap is een agressieve vorm van rappen. Bij Drillrap worden er filmpjes gemaakt waarin groepen jongens elkaar uitdagen en met messen aanvallen. In Nederland en ook in Almere wint deze rapvorm steeds aan populariteit. NIDA Almere vindt deze ontwikkeling zeer alarmerend en dient schriftelijke vragen in. De partij vraagt zich dan ook af of het college de gevaren van Drillrap wel voldoende onderkent.

Drillrap ontstond ruim tien jaar geleden in de Verenigde Staten, waaide over naar Engeland en later ook naar Nederland. Via Drillraps dagen rivaliserende Drillrapgroepen elkaar uit. Het leidde in Amsterdam in 2019 tot de dood van een 18-jarige Amsterdammer. In 2020 overkwam een 19-jarige Rotterdammer hetzelfde in Scheveningen.

Drillrap speelt ook in Almere. Een Almeerse Drillrapper is in oktober 2020 betrokken geweest bij een gewelddadige beroving in Delft. Begin 2021 vond op de Pianoweg in Muziekwijk een steekpartij plaats. In de media wordt gesproken over wraak op wraak in een Drillrap-vete tussen twee rivaliserende Amsterdamse Drillrapgroepen. Één van de vier daders is een Almeerder. NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “In Almere zijn er de afgelopen jaren steeds meer steekincidenten. Of dit allemaal in verband gebracht mag worden met Drillrap, weten we niet. Over de omvang van Almeerse Drillrapgroepen weten we ook niet alles. Wat we wel weten is dat onze straten geen toneel van geweld mogen zijn tussen rivaliserende Drillrapgroepen die geweld verheerlijken. We willen dat het college er alles aan doet om Almere veilig te maken.”

Het college heeft eerder zorgen gedeeld met de raad over een toenemend aantal incidenten waarbij wapens worden gebruikt, vooral in de leeftijdscategorie 12 – 18 jaar. Daarbij werd aangegeven dat vanuit de stad op het gebied van zorg en welzijn, het onderwijs en veiligheid een verharding in de jeugdcriminaliteit wordt geconstateerd en daders steeds jonger worden. Drillrap wordt daarbij benoemd als een bindende factor om betrokken te raken bij (criminele) jeugdgroepen. NIDA Almere vindt de aanpak van het college rond het fenomeen Drillrap te traditioneel en bepleit voor een aparte innovatieve aanpak. Buyatui: “Het lijkt alsof het college Drillrap als een tijdelijk fenomeen beschouwt en daar de meer traditionele instrumenten bij kiest die gelden voor de jeugdaanpak in het algemeen. Naar ons oordeel vragen de gevaarlijke ontwikkelingen rond Drillrap om een aparte innovatieve aanpak. We willen van het college daarom weten wat er nodig is om deze onwenselijke ontwikkelingen tegen te gaan.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief