NIDA wil Alnovum transformeren tot een corporatiehotel of woonunits

Het college van burgemeester en wethouders heeft de met Seminarie B.V. gesloten koopovereenkomst met betrekking tot het gebouw Alnovum moeten beëindigen. NIDA Almere vindt dat de inzet van het college vanaf heden gericht moet zijn op het transformeren van het gebouw tot een corporatiehotel of woonunits. Op dit moment is er in Almere enorme behoefte aan beide. De partij heeft daartoe een motie  ingediend.

NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “Alnovum is de gemeente Almere al een behoorlijke tijd een doorn in het oog. Tot op heden heeft het gebouw de gemeente al een flinke duit gekost. Het markante gebouw kampt al jaren met leegstand; de enkele huurders in het pand en de inkomsten die daarmee vergaard worden, wegen absoluut niet op tegen de leegstand en de aanzienlijke kosten die ermee gepaard gaan. Nu gebleken is dat het college niet gelukt is de verkoop van het Alnovum te formaliseren, pleiten we voor transformatie. Iets wat de raad al vijf jaar geleden ook wilde.”

De gemeente had al in 2017 een koopovereenkomst gesloten met Seminarie bv, deze wilde het Alnovum transformeren tot een modern kantoorconcept met een hotel. Nadat de koop en de toekomstige eigenaar van het Alnovum bij het grote publiek bekend werden, ontstond er ophef. De toekomstige eigenaar blijkt omstreden. De gemeente besloten op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB), een integriteitsonderzoek te starten. Met een BIBOB-procedure kunnen overheden de integriteit van houders en aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen. Naar aanleiding van de uitkomst van deze procedure is de koopovereenkomst met Seminarie bv. sinds kort definitief ontbonden.

Het college heeft aangegeven de toekomst van het Alnovum te heroverwegen; het opnieuw verkopen van het gebouw behoort nog steeds tot één van de opties. NIDA Almere is het hier absoluut niet mee eens. Buyatui: “Het ziet ernaar uit dat het college geen lering trekt uit de gemaakte fouten in de eerste poging het Alnovum te verkopen. Het proberen te verkopen van het gebouw heeft geleid tot jarenlang gesteggel, nog meer problemen en nog meer kosten. Het is zaak dat er snel een passende oplossing gevonden wordt voor het bouwwerk. Het opnieuw (proberen te) verkopen van het gebouw behoort wat NIDA betreft niet tot de oplossingen. Er kan en mag niet licht omgesprongen worden met vastgoed van de gemeente; zeker niet als het Almere al bakken met geld heeft gekost.”

NIDA Almere heeft andere plannen voor het Alnovum. De partij vraagt het college bij de heroverweging van de toekomst van het Alnovum, het transformeren van het gebouw tot een corporatiehotel als optie mee te nemen. Buyatui: “De oplossing dient dichtbij en met het oog op het maatschappelijk nut gevonden te worden. NIDA heeft het antwoord: het Alnovum transformeren tot een corporatiehotel.” Een corporatiehotel  is een zogeheten ‘preventieve voorziening’; het biedt een tijdelijke oplossing aan mensen die plotseling en snel een woonruimte nodig hebben. Dankzij het wonen in een corporatiehotel kunnen mensen hun leven weer stabiel en op de rit krijgen, om vervolgens door te stromen naar een reguliere woning.

Het transformeren van het Alnovum in woonunits, is een andere optie die NIDA aandraagt. Buyatui: “Lukt het niet met een corporatiehotel? Dan maar woningen! Een van de grootste problemen waar we in Nederland op dit moment mee te kampen hebben, is de krappe woningmarkt. Almere is daar geen uitzondering op. Het verbouwen van het Alnovum tot woonunits, waar op dit moment enorm behoefte aan is, zal dan positief bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort.”

De motie van NIDA wordt op donderdag 25 maart 2021 in de raad besproken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief