Den Haag gaat staatloze burgers helpen

Het initiatiefvoorstel die de Haagse partijen NIDA, ChristenUnie/SGP, GroenLinks en PvdA in februari 2020 hebben ingediend is gisteren aangenomen in de Haagse raad. Met het initiatiefvoorstel willen de indieners de positie van de groep staatlozen verbeteren en burgers uit hun onmogelijke positie helpen.

Sommige staatlozen met verblijfsrecht staan namelijk ten onrechte geregistreerd bij de gemeente als ‘nationaliteit onbekend’, waardoor ze niet kunnen reizen, trouwen en naturaliseren, terwijl ze die rechten volgens de Staatloosheidsverdragen wel hebben.

“Veel mensen, waaronder ook veel kinderen, zitten momenteel in een onmogelijk situatie vanwege hun status. De verhalen zijn schrijnend en wij willen hen, daar waar mogelijk, uit hun kwetsbare situatie helpen binnen de lokale mogelijkheden die er zijn. Daarvoor komen we in ons initiatiefvoorstel met verschillende voorstellen die gericht zijn op met name het verbeteren van de dienstverlening.” aldus Adeel Mahmood, fractievoorzitter NIDA Den Haag.

Om van de status ‘nationaliteit onbekend’ af te komen en de status staatloos te krijgen, moet een staatloze nu zelf aantonen dat geen enkel land ter wereld hem of haar als onderdaan beschouwt. Dat is vaak een onmogelijke opgave, met name voor kinderen. De indieners roepen in het voorstel op om maximaal gebruik te maken van de ruimte die de gemeente heeft om de groep te ondersteunen. Zoals betere voorlichting, actief aansluiten bij de Utrechtse expertgroep over dit onderwerp en helpen om bewijslast te verzamelen om hun status aan te tonen.

ChristenUnie/SGP-fractievertegenwoordiger Koen van Haeften hoopt dat staatlozen door dit voorstel eindelijk uit het juridische niemandsland komen. “Het past bij onze stad van Vrede en Recht om op te komen voor onze burgers en hen recht te doen. Iedere burger die wij kunnen helpen om van de status ‘nationaliteit onbekend’ af te komen is het waard.”

GroenLinks-raadslid Serpil Ates vult aan: “Staatlozen die verstoten zijn door hun land van herkomst dreigen ook in ons land verstoten te worden door omslachtige regels en bureaucratisering. We kunnen als land en als stad van Vrede en Recht niet langer onze ogen sluiten voor dit probleem en zien het initiatief als basis om gehoor te geven aan de situatie van staatlozen.” 

Het past Den Haag, als stad van Vrede en Recht, om zich hard te maken voor deze groep, vindt PvdA-raadslid Mikal Tseggai. “We mogen deze groep niet langer laten wachten op goede regelgeving en moeten als gemeente alles doen wat we kunnen om hen te helpen.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief