Vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen

De afgelopen dagen is er discussie ontstaan naar aanleiding van de behandeling van de Queernota in de raad van Den Haag. Wij betreuren het dat er een beeld is ontstaan dat absoluut niet past bij de kernboodschap van NIDA. Wij committeren ons om discriminatie van elk individu, op elk vlak (inclusief seksuele oriëntatie of identiteit) te voorkomen. Wij erkennen ieders recht om gewetensvol te handelen vanuit de eigen levensovertuiging en godsdienst. Daarbij  respecteren wij uiteraard de vrijheid voor andere denk- en leefwijze.

NIDA staat voor gelijke rechten van eenieder; ongeacht kleur, geloof en seksuele voorkeur. Zonder mitsen en maren staat NIDA pal achter artikel 1 en artikel 6 van de grondwet. Volledig achter deze artikelen staan houdt ook de vrijheid in om van (religieuze/levensbeschouwelijke) opvattingen te mogen verschillen en een (neutrale) overheid die zich hier in gelijke afstand toe dient te verhouden. NIDA zal er alles aan blijven doen om recht te doen aan deze grondrechten.

Voorafgaand aan het stemmen is er niet eenduidig en in overleg gehandeld. Dit had wel moeten gebeuren, wij betreuren de gang van zaken en de wijze waarop het nu is gelopen. Wij gaan er de komende periode alles aan doen om het wederzijdse vertrouwen in de Haagse fractie te herstellen en zullen ons ook landelijk committeren aan het verder uitdragen van onze inclusieve boodschap waar NIDA altijd voor heeft gestaan en zal blijven staan.

Tot slot mogen we ons realiseren dat NIDA hard aan het groeien is. De weg omhoog is hobbelig, daar horen lessen en successen bij, waaronder ook deze waar we het nodige van hebben geleerd. NIDA kijkt met optimisme naar de toekomst waarin we schouder aan schouder strijden met eenieder die staat voor een Nederland waarin iedereen gelijkwaardig is en waar niemand wordt achtergelaten. Wij geloven in Nederland.

Zie ook ons partijprogramma voor meer informatie over onze strijd voor gelijkheid en inclusiviteit

Meld je aan voor onze nieuwsbrief