NIDA wil dak- en thuisloze jongeren 100% terugdringen in 2021

De NIDA-fractie in de gemeenteraad van Almere is verbaasd over de uitlatingen van de wethouder Werk & Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg. De wethouder verklaarde dat gemeente Almere niet in staat is om alle dak- en thuisloze jongeren voor het einde van 2021 van straat te krijgen. Fractie NIDA Almere wil opheldering over deze uitlatingen en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.  

Almere heeft zich namens Flevoland in 2019 aangemeld voor de pilot 100% terugdringen dak- en thuisloze jongeren. Samen met 11 andere gemeenten tracht Almere met dit experiment oplossingen te vinden voor knelpunten die er toe leiden dat jongeren dak -en thuisloos worden en/of blijven. NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “De bedoeling is dat de twaalf pilotgemeenten van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren voor het eind van 2021 ervoor moeten zorgen dat elke (potentiële) dak- en thuisloze jongere de hulp en ondersteuning krijgt die zij nodig hebben. We hebben nog een jaar te gaan, maar de wethouder heeft de hoop al opgegeven. De wethouder zegt dat er gebrek is aan woonruimte, maar zegt niet waarom het, het college niet lukt om afspraken te maken met woningcorporaties over het reserveren van woningen voor deze doelgroep, zoals het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren dat beschrijft. Dit is onbegrijpelijk.”

NIDA Almere heeft eerder aandacht gevraagd voor dakloosheid onder jongeren. De partij pleit voor de bouw van een permanent Containerdorp als Maatschappelijke Opvang voor dak- en thuislozen. Buyatui: “Uit de beantwoording van onze vragen in oktober 2020 blijkt dat het college voorstander te zijn van ons voorstel wat betreft de bouw van een permanent containerdorp als maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen. Iets wat wij noodzakelijk achten, zolang de doorstroom naar een eigen woning niet vlot genoeg gaat. De vraag die er nu rijst is heel simpel: Wat heeft het college nodig om zo’n permanent containerdorp op een zeer korte termijn te realiseren?”

NIDA Almere wil ook weten waarom het college nog niets ondernomen heeft om te komen tot een jongerensteunpunt. Buyatui: “Een onderdeel van het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is namelijk dat elke dak- of thuisloze jongere één aanspreekpunt krijgt: een regisseur die op alle levensgebieden passende ondersteuning kan geven. Waarom heeft het college (nog) geen gehoor gegeven aan dit actiepunt, is mijn vraag? In veel gevallen moeten jongeren nu voor elke vorm van ondersteuning naar een ander loket. Jongeren ervaren dat vaak als een wirwar waarin ze het overzicht verliezen en partijen langs elkaar werken. Dit is onwenselijk en dient snel aangepakt te worden.”

Het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is een initiatief van staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Staatssecretaris: “In de pilotgemeenten gaan we voor 100%, geen enkele jongere meer in de langdurige opvang of op straat. Dat is ambitieus, maar er is heel veel mogelijk. We moeten op tijd signaleren, de behoefte van individuele jongeren centraal stellen en goed samenwerken met alle betrokken instanties en op alle niveaus.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief