NIDA dient petitie tegen beledigen van Profeet in de tweede kamer

Initiatiefnemer imam Abou Soumayyah van de petitie voor een verbod op het beledigen van de profeet slaat de handen in één met NIDA. Nourdin El Ouali, politiek leider van het op islam geïnspireerde NIDA, zal de petitie aanbieden aan de minister. El Ouali zal ook namens de meer dan 120.000 ondertekenaars het woord voeren in de Tweede Kamer. 26 november beslist de commissie Binnenlandse Zaken wanneer NIDA de petitie officieel kan indienen voor behandeling.

“Het is verontrustend welk klimaat er is gecreëerd in de afgelopen jaren. Het beledigen van de islam en moslims is nu zo normaal, dat zelfs sommige islamitische organisaties en vertegenwoordigers ronduit zeggen dat belediging van de profeet moet kunnen. NIDA is de enige politieke partij die de petitie ondubbelzinnig steunt. Zo’n verbod op beledigen is zo gek niet en NIDA snapt dat. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat zij recht zullen doen aan de 120.000 ondertekenaars,” aldus imam Abou Soumayyah.

Ethiek in de politiek

Politieke partijen van links tot rechts reageerden verbolgen op de petitie en noemen de petitie ‘anticonstitutioneel’, ‘ongepast’ en ‘respectloos’. NIDA ziet dit anders: “De Kamer doet alsof het beledigen van moslims en islam valt onder de vrijheid van meningsuiting, maar we hebben in de wet niet voor niets verboden op belediging, smaad, laster en het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie. Deze ethische grenzen zijn juist nodig voor de bescherming van een kritisch, respectvol, inhoudelijk debat,” aldus Nourdin El Ouali.

Het is genoeg!

“Er zit een politieke en juridische kant aan de petitie. De politiek doet alsof het beledigen van moslims en islam gewoon moet kunnen. Meer dan 120.000 Nederlanders zeggen hiermee: het is genoeg! Vrijheid van meningsuiting wordt nu misbruikt als een door de staat geaccordeerde vorm van moslimhaat. Als de haat en beledigingen gericht aan moslims waren gericht aan joden of homoseksuelen was er allang ingegrepen en terecht,” aldus El Ouali.

Een verbod?

“Juridisch zijn er al gronden waarop je belediging, ook van de profeet Mohammed vrede zij met hem, kunt bestraffen. Dit is in Nederland en Europa ook al gebeurd, maar dit gebeurt nog onvoldoende. Dit is belangrijk te beseffen, ook al willen Kamer en kabinet dit doen vergeten,” aldus El Ouali: “Dit moet beter en scherper. Zowel politiek als juridisch gaan we in de Kamer, bij minister en OM zien wat hiervoor nodig is.”

NIDA

NIDA is een op de islam geïnspireerde politieke partij in Rotterdam (2014), Den Haag (2018) en Almere (2019). NIDA doet op 17 maart 2021 mee aan de landelijke verkiezingen. Als NIDA zetel(s) weet te behalen is NIDA de eerste politieke partij op islamitische grondslag in de Tweede Kamer. Tevens een unicum in Europa.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief