NIDA Almere: Voorzien in basale voedselbehoeften is een recht

NIDA Almere dient een motie over de voedselvoorziening aan mensen die dat hard nodig hebben. De partij wil dat het college van burgemeester en wethouders de extra aanvragen voor voedselvoorziening als gevolg van de coronacrisis zo goed mogelijk blijft monitoren en waar nodig met de Voedselbank Almere in gesprek te gaan om te kijken waar de gemeente de Voedselbank kan faciliteren met als doel dat alle aanvragen tijdig worden gehonoreerd.  

De aanleiding van het initiatief van NIDA Almere zijn de berichten in de media over de te verwachten problemen bij de voedselbanken in Nederland. Lokaal constateert de Partij dat in vergelijking met de periode voor de coronacrisis dat op dit moment zo’n 14% meer huishoudens gebruikmaken van Voedselbank Almere; van 356 per maand in maart 2020 tot 405 begin september 2020. NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “De vereniging van Nederlandse voedselbanken verwacht een enorme stijging van het aantal cliënten, maar ziet tegelijkertijd haar voorraad steeds minder worden. Dit is precies de situatie waar wij in verkeren op dit moment in Almere. Vandaar de oproep aan het college om alert te blijven. Want we zijn van oordeel dat ook ten tijde van de huidige coronacrisis voorzien in basale voedselbehoeften een recht is van iedereen. Wie dat niet zelf kan, hoort door de overheid geholpen te worden.” 

Naast de Voedselbank Almere zijn er, volgens NIDA Almere, meerdere (kleine) initiatieven in de stad die Almeerders zo goed mogelijk proberen bij te staan om ze aan voedsel te helpen. Buyatui: “Inwoners komen in aanmerking voor noodhulp als zij minder dan 230 euro per maand vrij te besteden hebben. Dit bedrag wordt per extra volwassene met 95 euro en per kind met 15 euro opgehoogd. Dit zijn landelijke richtlijnen die voedselbank Nederland ook hanteert. Almeerders die om wat voor reden dan ook tussen de wal en het schip vallen, worden uiteindelijk door een aantal kleine noodhulporganisatie in de stad aan voedsel geholpen. Met de Voedselbank Almere hebben we als gemeente wel een subsidierelatie, maar met deze noodhulporganisaties niet. Door de huidige coronacrisis neemt de druk op deze initiatieven helaas alleen maar toe. Het is daarom zaak om ervoor te zorgen dat extra aanvragen voor voedselvoorziening als gevolg van de huidige coronacrisis allemaal tijdig worden gehonoreerd.”

De motie van NIDA Almere wordt op donderdag 1 oktober 2020 in de gemeenteraad besproken. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief