Containerdorp als maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen

Fractie NIDA Almere stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de tijdelijke opvanglocatie aan de Wisselweg. De partij is blij met de realisatie van de 45 extra containerwoningen, maar pleit voor een permanent containerdorp als maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in Flevoland.

Om besmettingen in de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in Flevoland te voorkomen is door het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio eind maart 2020 het besluit genomen tot het realiseren van een tijdelijke opvanglocatie. NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “In overleg met de verantwoordelijke wethouders van de regio en het Leger des Heils werden 45 extra containerwoningen geplaatst aan de Wisselweg in Almere. Deze werden op 24 april 2020 in gebruik genomen. Dit ‘containerdorp’ zou minimaal een halfjaar blijven staan; afhankelijk van hoe het coronavirus zich zou ontwikkelen.”  

De coronacrisis is nog niet ten einde en dat betekent dat de containerwoningen aan de Wisselweg nog enige tijd zullen blijven staan. Buyatui: “We hebben begrepen dat de situatie aan de Wisselweg vooralsnog voor enkele maanden is verlengd. Wat ons betreft blijven die containerwoningen staan zolang dit nodig is, mits de buurtbewoners tevreden zijn met de beheersmaatregelen die het college heeft getroffen of zal treffen. Waar we niet blij mee zijn, is het feit dat de raad niet is geïnformeerd. Het college dient de raad proactief in positie te brengen om een eigen oordeel te kunnen vellen over het voortbestaan van het ‘containerdorp’ aan de Wisselweg.” 

Fractie NIDA Almere heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over ‘Dakloosheid onder jongeren’. Het college gaf in de beantwoording duidelijk aan dat het tekort aan betaalbare woonplekken een belangrijke oorzaak van dakloosheid is. NIDA Almere pleit daarom voor een permanent containerdorp als maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in Flevoland. Buyatui: “We pleiten voor een permanent containerdorp omdat we van mening zijn dat Almere en andere Flevolandse gemeenten baat hebben bij een permanent containerdorp als maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen, zolang de doorstroom naar een eigen woning niet vlot genoeg gaat. Wat ons betreft moet dat zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Almere is als centrumgemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen en dient daarin, in onze optiek, haar volle verantwoordelijkheid te nemen.”  

Een centrumgemeente is vaak een grote gemeente die namens omringende gemeenten taken uitvoert in het kader van de WMO; Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In de regio Flevoland is dit de gemeente Almere. Naast maatschappelijke opvang en beschermd wonen is Almere ook centrumgemeente voor vrouwenopvang & geweld in huiselijke kring. 

Het college heeft 30 dagen de tijd om de vragen van NIDA Almere te beantwoorden. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief