NIDA Almere wil verbod op alcoholreclame in de stad

NIDA Almere vraagt het college van burgemeester en wethouders inzichtelijk te maken wat lokaal de mogelijkheden zijn om reclame voor het normaliseren en promoten van alcohol in de publieke ruimte te reduceren tot een minimum en/of extra te belasten. De partij dient daarvoor een motie in. 

Als onderdeel van de opgave ‘Gezond in Almere’ is het college voornemens een lokaal preventieakkoord af te sluiten en vraagt de raad om input. NIDA-raadslid en fractievoorzitter Hassan Buyatui: “Zo’n lokaal preventieakkoord richt zich onder anderen op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Ondertussen hangt de publieke ruimte vol met reclame, promotie ten behoeve van het normaliseren van alcoholgebruik. Dit is strijdig! Preventie betekent voorkomen. Dat is iets anders dan werken vanuit een verslavingsbeleid.”  

NIDA Almere zegt dat het verzoek aan het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in Almere tot een verbod op alcoholreclame te komen goed aansluit op het Alcoholmanifest uit 2016 van zo’n twaalf landelijke en regionale gezondheidsorganisaties die dagelijks te maken hebben met de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Het alcoholmanifest is opgesteld om de aandacht van de overheid en de politiek te vragen voor het benutten van kansen die kunnen leiden tot aanzienlijke gezondheidswinst voor zowel de individuele burger als voor de samenleving als geheel. Buyatui: ”We willen vooral onze jongeren in bescherming nemen. Verschillende organisaties wijzen ons op de schadelijke gevolgen van en de gevoeligheid van vooral jongeren voor (alcohol)reclame. Er is namelijk gebleken dat minderjarigen de voor volwassenen bedoelde alcoholreclame ook aantrekkelijk vinden en dat zij evengoed door deze reclames bereikt worden. We kunnen geen alcohol verbieden; dat willen we ook niet. Wat we wel willen en kunnen doen, is het verbieden van alcoholreclame in de openbare ruimte.”

De drie  belangrijke beleidsaanbevelingen uit het alcoholmanifest zijn: (1) verhoog de prijs van alcohol, (2) beperk de beschikbaarheid van alcohol en (3) verbied alcoholreclame. Buyatui: “De oproep van de gezondheidsorganisaties die het alcoholmanifest steunen is: Kopieer het succes van het tabaksbeleid en verbied alcoholreclame en –sponsoring. We zijn van mening dat we van de positieve effecten van het succesvolle reclameverbod op roken degelijk wat kunnen leren. Daarom willen we het verbod op alcoholreclame in Almere onder de loep nemen.” 

De motie van NIDA Almere wordt op donderdag 24 september 2020 in de gemeenteraad besproken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief