Vuurwerkshowtraktatie van 134.250 euro

Afgelopen zaterdag vond een vuurwerk-/droneshow plaats in Scheveningen. Volgens de eerste berichtgevingen is er een bedrag van 134.250 euro aan gemeenschapsgeld “in rook opgegaan” om het event mede te financieren.

Geen enkele bewoner van onze stad was op de hoogte van dit “geheime” event om de uitstraling van Den Haag te bevorderen.

NIDA heeft inmiddels schriftelijke vragen ingediend bij het college. Wij vinden het niet kunnen dat er in crisistijd zoveel geld wordt uitgegeven voor een event waarvan niemand van op de hoogte was, terwijl onze bewoners het financieel erg zwaar hebben ten tijde van een pandemie.

Zie hieronder de schriftelijke vragen.

 

Schriftelijke vragen: Vuurwerkshowtraktatie van 134.250 euro

Indiener: Adeel Mahmood (NIDA)

Datum: 8 september 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 7 september jl. berichtte Omroep West over de vuurwerkshow van zaterdag 5 september, medegeorganiseerd door de gemeente. Het was die dag voor veel mensen in de stad een raadsel waar het om ging toen de pushmeldingen van kranten binnenkwamen over de vuurwerkshow. Niemand was op de hoogte van de geheime show, gefinancierd met gemeenschapsgeld. Alleen een beperkt aantal mensen die op de betreffende avond op Scheveningen (boulevard) waren hebben kunnen genieten van de show.

Overeenkomst artikel 30 van het Reglement van Orde stelt fractie NIDA het college de volgende vragen:

Het is voor NIDA een raadsel hoe het college omgaat met gemeenschapsgeld. 134.250 euro laten knallen op het strand voor een “geheim” event. Wij snappen de kritiek op het “geheime” event dan ook heel goed. Het is wat NIDA betreft te triest voor woorden dat er zoveel geld wordt verspild terwijl we met de hele stad zitten in een financiële crisis waarin onze bewoners zich stressen of ze financieel gezien het einde van de maand gaan halen.

  1. Wat is de reactie van het college over hierboven geschetste constatering (schuingedrukt) van NIDA?
  2. Is het college het met NIDA eens dat het uitgegeven geld beter besteed kon worden aan de aanpak van bijvoorbeeld armoede in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
  3. De show was aangenaam voor de een en onaangenaam voor de ander. Is het college het met NIDA eens dat dit soort evenementen er voor de hele stad moeten zijn i.p.v. in het “geheim” voor een beperkt publiek? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat is de reactie van het college richting de vele inwoners die teleurgesteld zijn over de wijze waarop gemeenschapsgeld wordt uitgegeven? En wat gaat het college doen om het vertrouwen terug te winnen over het verantwoord kunnen uitgeven van zoveel gemeenschapsgeld?
  5. Hoe is het mogelijk dat een show van een kwartier 134.250 euro kan kosten? Is het college bereid om financiële uitleg te geven over de vuurwerkshow? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat was de noodzaak om de show per se op 5 september door te laten gaan? Wat waren andere opties? Denk hierbij aan zoals het niet door laten gaan of verplaatsen van de show?
  7. Is het college bereid om kosten/baten analyse te maken van de vuurwerkshow? Zo nee, waarom niet?

Adeel Mahmood

NIDA

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief