NIDA Almere wil Almeerders aan een betere toekomst helpen

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt dat ruim 8 procent van de Nederlandse huishoudens met problematische schulden heeft en slechts een tiende daarvan is in beeld bij schuldhulpverlening. Op basis van beschikbare data maakte het CBS een uitsplitsing per gemeente. Almere staat met 14 procent hoog in het lijstje. NIDA Almere dient naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen in.  

De partij wil in eerste instantie weten hoe het college van burgemeester en wethouders reflecteert over de hardere cijfers van het CBS. NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “We zijn bezorgd over de toekomst van Almeerders met problematische schulden en willen graag weten hoe het college deze alarmerende cijfers van het CBS leest, vooral omdat de verwachting is dat de coronacrisis de schuldenproblematiek flink zal verergeren.” 

NIDA Almere roept daarnaast het college op om er alles aan te doen om Almeerders met problematische schulden aan een betere toekomst te kunnen helpen. Buyatui: “Aangezien het aantal Almeerders met problematische schulden, maar ook als gevolg van de coronacrisis zal de druk op de gemeentelijke schuldhulpverlening de komende tijd, naar onze inschatting, alleen maar toenemen.  De kwaliteit van de schuldhulpverlening zal hierdoor zwaar onder druk komen te staan. Het college  dient, wat ons betreft, meer regie te tonen en alles uit de kast te trekken om extra steun te verlenen aan mensen die na jaren van schuldhulpverlening nog steeds problematische schulden hebben.” 

Het college wordt nadrukkelijk gevraagd naar voorbeelden uit andere steden te kijken. Zoals Arnhem en Amsterdam. Buyatui: “Gemeente Arnhem heeft eind 2019 schulden van honderden Arnhemmers kwijtgescholden. Deze mensen konden het nieuwe jaar 2020 met een schone lei beginnen. Gemeente Amsterdam melde begin dit jaar de intentie te hebben jongeren met problematische schulden te gaan helpen tot ze weer helemaal schuldenvrij zijn. Wat gaat onze college doen? We pleiten in iedere geval voor een onderzoek waarbij deze twee voorbeelden onder de loep genomen worden. Dit alles zodat we als raad kunnen meedenken en beslissen hoe we Almeerders met problematische schulden aan een betere toekomst kunnen helpen.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief