NIDA Almere wil dat het college de ‘kostendelersnorm’ schrapt

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal daklozen tussen de 18 en 30 jaar de afgelopen 10 jaar in Nederland is verdrievoudigd tot ruim 12,5 duizend. Gemeente Almere is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de aanpak van dakloosheid in Flevoland. NIDA Almere is geschrokken van het gegeven dat de gemeenten over weinig instrumenten beschikken om deze trend te keren. De partij wil dat het college van burgemeester en wethouders snel en adequaat optreedt en dient daarom schriftelijke vragen in.  

NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “Als je hoort dat gemeenten niet in staat zijn om iets te doen aan dakloosheid onder jongeren, dan moet je alles uit de kast halen om het ergste te voorkomen. Wat ons betreft dient het college snel in kaart te brengen wat de knelpunten zijn in Almere, maar ook in Flevoland. Dat is nodig voor een slagvaardige aanpak.”

NIDA Almere wil ook weten hoe het college denkt over de uitlatingen van de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Die heeft aangegeven dat gemeenten vaker uitzonderingen moeten maken op een controversiële regel die bijdraagt aan de toegenomen dakloosheid onder jongeren. Buyatui: “Staatssecretaris van VWS zegt in deze wijze dingen. Denk bijvoorbeeld aan het selectief toepassen van kostendelersnorm. Bij het toepassen van de kostendelersnorm wordt de bijstandsuitkering verlaagt als de uitkeringsgerechtigde met meerdere mensen een woning deelt. Bij dreigende dakloosheid zou de gemeente wat mij betreft de kostendelersnorm moeten schrapen.” 

Ondertussen daagt NIDA Almere het college uit met extra (nood)opvang te komen voor dak- en thuisloze jongeren in Flevoland. “Er bereiken ons al een tijdje geluiden dat er chronisch tekort is aan opvangmogelijkheden voor dak- en thuisloze jongeren in Flevoland. Organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep vertellen ons dat. Als ik bijvoorbeeld hoor dat een dakloze Almeerder uiteindelijk in de provincie Friesland is geplaatst omdat in Flevoland geen plek was, dan houd ik mijn hart vast. We moeten snel in actie komen. Investeren in sociale woningbouw en het bestrijden van woningnood geniet natuurlijk onze voorkeur, maar ondertussen willen we dat het college leegstaande (kantoor)gebouwen in Almere en eventueel in andere Flevolandse gemeenten gaat inzetten om dak- en thuisloze jongeren tijdelijk en snel aan een dak boven hun hoofd te helpen.” 

Het college heeft maximaal 30 dagen de tijd om de vragen van NIDA Almere te beantwoorden. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief