Jongeren vinden het lastig om zich aan de coronamaatregelen te houden

Almeerse jongeren vinden het steeds lastiger om zich aan de coronamaatregelen te houden. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in reactie op schriftelijke vragen van NIDA Almere over de impact van de coronaboetes. De NIDA fractie in de gemeenteraad is erg bezorgd over dit gegeven en pleit voor meer voorlichting.  

Van de tot nu toe uitgeschreven coronaboetes in Almere ging de helft naar minderjarige kinderen. Het krijgen van een coronaboete betekent een aantekening op het strafblad. Dit kan van invloed zijn bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “We zijn bezorgd omdat dit volgens het college zomaar kan leiden tot het uitschrijven van meer boetes. Het kabinet heeft weliswaar besloten dat de eerste coronaboete geen belemmering is voor het afgeven van een VOG, maar een tweede boete betekent dus géén VOG. Iets wat wij niet willen hebben. De boetes hebben in dit geval niet alleen impact op de financiële status van overtreders, maar ook op de sollicitaties waar een VOG een onderdeel van kan zijn.” 

NIDA Almere ziet graag dat een kandidaat die solliciteert op gemeentelijke vacatures niet afgewezen mag worden op basis van een coronaboete, maar het college denkt er heel anders over. Voor iedere gemeentelijke functie dient een VOG overlegd te worden door de kandidaat, aldus het college. Buyatui: “Solliciteren op gemeentelijke vacatures zou het komende jaar voor een grote groep jongeren niet meer mogelijk zijn. Dat weten we nu al, maar we ondernemen weinig stappen. Almeerders dienen ons inziens beter geïnformeerd te worden over de impact van een coronaboete op hun toekomst, zoals de gevolgen op het verkrijgen van een VOG. Niet pas tijdens een overtreding, maar veel eerder. Dat doet de gemeente naar ons oordeel op dit moment te weinig. Dit is een hele slechte zaak.” 

De VOG wordt afgegeven door dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij verzorgen de screening van de aanvragen van de VOG. Daarbij neemt dienst Justis het volledige verleden, inclusief persoonlijke omstandigheden, van iemand mee in de afweging om wel of niet een VOG te verstrekken. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief