NIDA Almere: Verlaging bijstandsuitkering niet wenselijk

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft begin juli 2020 in een alarmerende brief de noodklok geluid over een verdere jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering, die door het Rijk geregeld wordt. NIDA Almere stelde naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij vraagt het college dan ook zich uit te spreken tegen de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering vanaf 2021. 

De LCR stelt dat de voorgenomen jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering vanaf 2021 voor een kentering zal zorgen. Hierdoor komt een steeds groter deel van de bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens. Door dit kabinetsbeleid neemt het aantal Nederlanders in armoede na 2021 naar verwachting met ruim een kwart toe, zo blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); Kansrijk armoedebeleid.  

Dit baart NIDA Almere grote zorgen. Ook omdat het effect van de coronacrisis niet is meegenomen in het onderzoek van CPB en SCP. NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “Dit leest extra pijnlijk in een tijd waarin duizenden mensen hun baan dreigen kwijt te raken of al zijn verloren, als gevolg van de coronacrisis en vooraanstaande economische recessie. In een tijd waarin armoede pijnlijk zichtbaar is en grillige vormen aanneemt, zelfs onder werkenden, is het ondenkbaar dat we sociale zekerheden nóg verder inperken. Met het risico om mensen de armoede en/of problematische schulden in te jagen. We vragen het college daarom om mee te denken over oplossingen.” 

NIDA Almere vraagt het college ook om de roep en inhoud van de brief van de LCR publiekelijk te onderschrijven, te steunen en hierop volgend een lobby richting het Rijk te starten om dit onder de aandacht te brengen. Buyatui: “We kunnen ons prima vinden in het oordeel van de LCR. Mensen help je niet op een duurzame manier aan het werk door ze in de armoede te drukken. Wél door hun arbeidspotentieel te vergroten middels scholing. We zien graag dat het college zich uitspreekt tegen deze voorgenomen maatregel: de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering vanaf 2021.” 

Het college heeft een maand de tijd om de vragen van NIDA te beantwoorden.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief