NIDA Almere wil huurkoop woningen bouwen

De raad sprak op 25 juni 2020 over de Woonvisie 2020-2030. De inzet van het college van burgemeester en wethouders is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een keuze hebben tussen huren en kopen. NIDA Almere wil dat het college gaat onderzoeken of de variant huurkoop toegevoegd kan worden aan het woningbouwprogramma.

Huurkoop is een manier om een (huur)woning te kopen wanneer iemand niet in aanmerking komt voor een reguliere hypotheek. Voor het kopen van een woning door middel van huurkoop, is een huurkoop-overeenkomst nodig. De huurverkoper biedt de huurkoper een huurkoop-constructie aan, totdat het openstaande bedrag laag genoeg is om een hypotheek voor elkaar te krijgen [note NIDA redactie: de journalist legt hier de gangbare vorm van huurkoop uit, maar niet de HuurKoop3.0 variant van NIDA, zie de link naar het initiatiefvoorstel onder dit artikel]. NIDA raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “Een grote groep Almeerders komt niet in aanmerking voor een reguliere hypotheek. Met de variant huurkoop kunnen we woningbezit meer toegankelijker maken.”

Toezegging
Tijdens de eerste bespreking van de Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020-2030 heeft wethouder Wonen op verzoek van NIDA Almere de toezegging gedaan om de variant huurkoop te onderzoeken als mogelijkheid om koopwoningen bereikbaar te maken voor lage inkomens en mee te nemen in het stedelijk woningbouwprogramma. Buyatui: “Het verschil met de woonvisie uit 2009, is de wens van het college om meer te sturen en daarvoor de woningbehoefte leidend te laten zijn. Dat is mooi. Maar de keuze hebben tussen huren en kopen vinden we net niet goed genoeg. We zijn daarom zeer tevreden met de toezegging van de wethouder inzake de variant huurkoop. We wachten het onderzoek van het college met spanning af.”

Deadline beantwoording toezeggingen is december 2020.

Meer informatie:
Lees erover bij Almere1.
Lees voor meer informatie over HuurKoop3.0 het initiatiefvoorstel van NIDA Rotterdam en Den Haag.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief