NIDA Almere: Minimagezinnen moeten corona-laptops houden

Almeerse schoolgaande kinderen en jongeren die in het kader van de extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen een laptop of IPad hebben gekregen voor het volgen van onderwijs op afstand, zouden dat digitale device volgens NIDA Almere mogen houden. De fractie heeft daartoe een motie  ingediend.

NIDA Almere merkt op dat scholen inmiddels flink geïnvesteerd hebben in online lespakketten, waardoor een digitale device niet meer weg te denken is uit het onderwijs. Ook niet wanneer de leerlingen straks volledig naar school gaan. De partij vindt daarom dat alle Almeerse schoolgaande kinderen en jongeren permanent over een eigen device moeten beschikken.

De partij verzoekt in de motie het college van burgemeester en wethouders om ervoor te zorgen dat de laptops die in bruikleen gegeven zijn, om te zetten in een gift. NIDA-raadslid en fractievoorzitter Hassan Buyatui: “Het gaat, volgens onze informatie, in totaal om zo’n 450 schoolgaande kinderen en jongeren die in verband met coronamaatregelen genoodzaakt waren om een laptop te lenen om onderwijs op afstand te kunnen volgen omdat ze zelf geen eigen laptop tot hun beschikking hadden. Het is voor ons van groot belang dat deze kwetsbare leerlingen blijven beschikken over de geleende laptop of IPad. Zo’n hulpmiddel is opeens niet meer weg te denken uit het onderwijs.”

NIDA Almere had eerder schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. In de beantwoording van die vragen gaf het college aan dat bij online onderwijs de beschikking over een laptop, tablet of computer wel noodzakelijk is om onderwijs te kunnen volgen. Buyatui: “Ik ben zelf ook werkzaam in het onderwijs. Online onderwijs is de toekomst. Zonder laptop of IPad kan een leerling naar verwachting niet meekomen. De beschikking over een digitale device onder kwetsbare leerlingen dient daarom door het college bevorderd te worden.”

De motie van NIDA ‘Een laptop is geen luxe, maar noodzaak!’ wordt op 2 juli 2020 in de gemeenteraad besproken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief