NIDA Almere dient schriftelijke vragen in over geweld en discriminatie bij de politie

In samenwerking met Controle Alt Delete zijn op 11 juni jl. in 14 verschillende gemeenteraden schriftelijke vragen gesteld over geweld en discriminatie bij de politie. Controle Alt Delete is een organisatie die zich inzet tegen buitenproportioneel politiegeweld en etnisch profileren.

In Almere zijn de raadsvragen ingediend door fractie NIDA. NIDA-raadslid en fractievoorzitter Hassan Buyatui: “Wij hebben eerder schriftelijke vragen gesteld, maar ook een motie ingediend om aandacht te vragen voor etnisch profileren door de politie. De burgemeester wordt nu gevraagd om cijfers beschikbaar te stellen over discriminatie en/of geweldsmisbruik door politieagenten.”

De aanleiding voor deze vragen is een nieuw wetsvoorstel over politiegeweld dat op dit moment in de Eerste Kamer ligt. Dit wetsvoorstel geeft de politie ruime bevoegdheden om geweld toe te passen. Buyatui: “Zorgen dat dit wetsvoorstel het gemakkelijker maakt voor politieagenten om eerder geweld te gebruiken, worden op dit moment door heel Nederland geuit. Er zijn in de afgelopen weken op verschillende plekken in Nederland demonstraties gehouden om aandacht te vragen voor discriminatie en disproportioneel politiegeweld. We zijn van mening dat geweld alleen in het uiterste geval toegepast mag worden door de politie, mits proportioneel. Geweldsmisbruik en discriminatie is voor NIDA Almere onacceptabel. We vragen dan ook de burgemeester om deze boodschap richting de politie te adresseren.”

De burgemeester heeft maximaal 30 dagen de tijd om de vragen van NIDA Almere te beantwoorden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief