Transformatieve School: diversiteit en cultuurverandering in scholen!

NIDA Almere wil dat het college van burgemeester en wethouders gaat oriënteren op mogelijkheden voor het stimuleren van onderwijsmethoden, zoals de Transformatieve School, die bijdragen aan het overbruggen van de mismatch tussen de thuis-, straat- en schoolcultuur. Dat staat in de motie die de partij ingediend heeft bij de bespreking Voorgangsrapportage Actieplan Veiligheid 2019-2022, tweede helft 2019.

De Transformatieve School is een programma gericht op po, vo en mbo leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat. Een programma dat ontwikkeld is door Iliass El Hadioui, socioloog en docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. NIDA Almere is van mening dat het stimuleren en faciliteren van scholen om te gaan werken met onderwijsprogramma’s zoals Transformatieve School positief kan bijdragen aan het creëren van een blijvend veilige omgeving voor Almeerse jongeren in het po, vo en mbo onderwijs.

NIDA-raadslid en fractievoorzitter Hassan Buyatui: “er zijn inmiddels zo’n 30 po, vo en mbo scholen in verschillende grote steden die met het programma van Iliass El Hadioui werken. Zo’n programma gaat over diversiteit en cultuurverandering in scholen. Ons voorstel is een suggestie aan het college. Het college heeft namelijk het voornemen heeft uitgesproken om, in samenwerking met zorgpartners en het onderwijs, te werken aan een maatwerkgerichte aanpak om een blijvend veilige omgeving voor jongeren in Almere te kunnen organiseren.”

De aanleiding van de aanpak van het college is dat Almeerse schoolbesturen begin maart van dit jaar aangegeven hebben dat de straatcultuur de Almeerse scholen binnendringt. Dit uit zich onder meer in andersoortig taalgebruik, intimidatie, geweld enz. Dit staat in de beantwoording van het college op schriftelijke vragen van NIDA Almere d.d. 13 februari 2020 over Messenbezit onder scholieren.

De motie van NIDA Almere wordt op donderdag 11 juni 2020 in de gemeenteraad besproken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief