Op weg naar een ‘Nieuw Normaal’

NIDA Almere constateert dat we ons langzaam maar zeker steeds meer aan het bewegen zijn vanuit de crisisfase naar de ‘herstelfase’ in de Coronacrisis. De fractie heeft daarom een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd de ontwikkelingen rondom Coronacrisis in Almere in kaart te brengen. 

NIDA Almere wil dat de raad zo snel als dat kan geïnformeerd wordt over de nodige inspanningen die het college noodzakelijk acht om Almere verder de helpen aan een gezonde anderhalve meter samenleving. NIDA-raadslid en fractievoorzitter Buyatui: “We mogen steeds ietsjes meer. Daarom willen we graag geïnformeerd worden over de plannen van het college met betrekking tot de ‘herstelfase’ coronacrisis. Het gaat vooral op de programma’s die door de coronacrisis hard zijn geraakt, zoals zorg en welzijn, werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit, onderwijs, sport en cultuur, enz. Ons verzoek is om deze informatie vóór het zomerreces te krijgen.”

Wij brengen op dit moment de mogelijke langetermijneffecten van corona in Almere op de verschillende domeinen in beeld, aldus het college in een schriftelijke reactie. “Deze willen wij graag met uw raad delen. Wij weten niet of dat voor het zomerreces nog lukt, maar streven dan in ieder geval zo snel mogelijk na het reces.” voegde het college toe.

De motie van NIDA Almere staat op agenda van de politieke markt van donderdag 11 juni 2020. De fractie is tevreden met de reactie van het college, maar hoopt tijdens de bespreking op een toezegging met een duidelijke deadline. Buyatui: “We zijn bereid de motie in te trekken, maar dan moet het college eerst een toezegging doen met een duidelijke deadline. Anders zullen we deze motie gewijzigd indienen met het verzoek de plannen van het college met betrekking tot de ‘herstelfase’ coronacrisis vóór het herfstreces aan de raad voor te leggen.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief