Opruimen tuinafval; college moet niet wegkijken!

NIDA Almere wil dat het college van burgemeester en wethouders het opruimen van blad- en snoeiafval zo snel als dat kan, maar vóór de zomer hervat en te beginnen in wijken waar dat -om veiligheidsredenen- hard nodig is. De partij wil ook weten of het college nog van plan is blad- en snoeikorven te plaatsen op de ca. 150 locaties in de stad zoals dat de afgelopen jaren het geval was.

Blad- en snoeikorven worden al vele jaren geplaatst in de stad. Het begon in 2012 als experiment op 20 locaties. Het aantal groeide naar 50 locaties in 2013, 80 locaties in 2014, 110 locaties in 2015 en 150 locaties in 2016. NIDA-raadslid en fractievoorzitter Hassan Buyatui: “Blad- en snoeikorven worden normaliter zowel in het voorjaar als in het najaar geplaatst, maar dit voorjaar zijn ze niet geplaatst op de ca. 150 locaties in de stad zoals dat hoort. Dit is onverantwoord, vooral omdat we gezien hebben dat tuinafval in grote volumes op straat laten liggen, gevaren kan opleveren. Het wordt bijvoorbeeld in brand gestoken. Hiermee worden onze hulpdiensten ook nog opgezadeld met onnodig extra werk.”

Het plaatsen van de blad- en snoeikorven wordt uitbesteed aan de Tomingroep, terwijl het legen van korven gedeeltelijk door de stadsreiniging zelf wordt gedaan en gedeeltelijk door inhuur van derden om piekmomenten op te vangen. De te maken kosten zijn jaarlijks € 443.000 exclusief verwerkingskosten, waarvan € 100.000 bij derden. Buyatui: “Het college had het over tekorten in lopende budgetten. NIDA Almere vindt dit argument te dun. Naar mijn oordeel dient het jaarlijks budget wat normaliter begroot was en bedoeld is voor het plaatsen en ledigen van blad- en snoeikorven op ca. 150 locaties gezien moet worden als geoormerkt geld en dient ingezet te worden om tuinafval wat op dit moment op straat ligt alsnog op te ruimen. Maar ook om blad- en snoeikorven in het najaar van dit jaar, oktober – december 2020, conform de gebruikelijke planning in te zetten.”

Om dit te bewerkstelligen heeft NIDA Almere al een motie ingediend. Deze wordt op donderdag 11 juni 2020 in de raad besproken. Eerder stelde de partij schriftelijke vragen over het werk van stadsreiniging: Stadsreiniging kan het werk niet (meer) aan! In de beantwoording van deze vragen geeft het college aan dat het aanbod van afval in deze tijd heel groot is terwijl ze bij de stadsreiniging moeten werken met minder werknemers. “De stadsreiniging werkt sinds de uitbraak van het coronavirus al gedeeltelijk in ploegendienst. Er wordt nu namelijk in shifts gewerkt, om aan de 1,5 m afstand houden te kunnen voldoen. Voor een eventuele uitbreiding van de ploegendienst ontbreekt het ons aan mensen en financiële middelen.”

In de beantwoording van de schriftelijke vragen van NIDA Almere geeft het college ook aan dat om de bladkorven te kunnen legen er twee kraanauto’s inclusief twee chauffeurs en twee beladers nodig zijn. Deze worden nu al ingezet voor de dumpingen en het ophalen van grofvuil.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief